Shadow

Tác giả: Biên tập viên

Hạch toán tài khoản TK821- Chi phí thuế TNDN

Hạch toán tài khoản TK821- Chi phí thuế TNDN

Tài khoản TK821- chi phí thuê TNDN dùng được để phản ánh chi phí tiền thuế doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong năm dựa trên căn cứ xác định kết quả kinh doanh trong năm tài chính. Căn cứ tính thuế T...
Làm gì khi nhận quyết định kiểm tra thuế

Làm gì khi nhận quyết định kiểm tra thuế

Làm gì khi nhận quyết định kiểm tra thuế? Cán bộ thuế thường kiểm tra và xuất toán những gì?  17 bước chuẩn bị cho một kỳ quyết toán thuế thành công, kinh nghiệm sắp xếp chứng từ khoa học và thuận tiệ...
Hướng dẫn kê khai bổ sung thiếu sau kiểm tra thuế

Hướng dẫn kê khai bổ sung thiếu sau kiểm tra thuế

Kê khai thuế điện thử qua mạng giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những chi phí phát sinh, hiệu quả về thời gian đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên nếu kế toán bất cẩn kiểm tra nhầm thông tin hoặc chọn sai l...
Quy định ký thay trên hóa đơn giấy

Quy định ký thay trên hóa đơn giấy

Quy định về chữ ký trên hóa đơn có gì cần lưu ý, ai là người được ký thay trên hóa đơn, trong trường hợp này người ký thay cần có cam kết gì về tư cách pháp nhân hay không. Vậy quy định ký thay trên h...
Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Lớp học kế toán cho người chưa biết gì

Học kế toán trong môi trường chuyên nghiệp được thực hành thực tế trên chứng từ thật của nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau dưới sự hướng dẫn của kế toán trưởng đang là phương pháp học kế toán tối...
Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi thành lập và hoạt động có thể bị lỗ và bị doanh nghiệp khác mua lại và sáp nhập với doanh nghiệp đó. Vậy khi doanh nghiệp sáp nhập có cần phải quyết toán thuế không? Thủ tục quyết...