Shadow

Những điều cần biết về thủ tục nộp thuế môn bài, quyết toán thuế của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo thuế và thưc hiện nghĩa vụ thuế như thế nào, có phải nộp thuê môn bào, hoàn thiện báo cáo tài chính và quyết toán thuế hay không. Kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn chi tiết những thắc mắc trong bài viết chi tiết về doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải hoàn thiện nghĩa vụ các loại thuế chi tiết tại đây các bạn cùng tham khảo nhé

Xem thêm: Quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh

Quy định về hoàn thiện lệ phí và nghĩa vụ thuế với nhà nước của những công ty tạm ngừng sản xuất kinh doanh được thực hiện theo trình tự áp dụng với từng loại hình cụ thể gồm: thuế môn bài, báo cáo tài chính và quyết toán thuế được thực hiện như sau: khoa hoc hanh chinh su nghiep o ha noi

1. Quy định về nộp tiền thuế môn bài với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 

Theo quy định cụ thể tại Điểm 1, Mục II, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 do BTC quy định và  hướng dẫn như sau:

“Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.”

Như vậy tại điều 10 của thông tư số 156/2013/TT-BTC  do Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể và chi tiết về hướng dẫn Luật quản lý thuế, trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về  thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp thuế môn bài thưc hiện như sau:

Trường hợp, người nộp thuế đã có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01 đến 31/12) thì doanh nghiệp sẽ không cần kê khai và nộp thuế môn bài với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh nữa.  học xuất nhập khẩu ở đâu

Trường hợp mà đơn vị nộp thuế đăng ký và thực hiện kinh doanh trước so với thời hạn 6 tháng đầu năm quy định nộp thuế môn bài cho cả năm thì trường hợp người nộp thuế thực hiện kinh doanh trong 06 tháng cuối năm sẽ nộp 50% mức thuế môn bài áp dụng cho cả năm.

Trường hợp đơn vị nộp thuế đã có thông báo tạm ngừng kinh doanh trong 12 tháng, mà đăng ký này không phù hợp và trùng với năm dương lịch ( theo quy định thời hạn tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch ) doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế môn bài cho năm dương lịch thứ nhất.
Áp dụng đối với năm  dương lịch thứ 2, Trường hợp mà người nộp thuế tiến hành ra ngoài kinh doanh trong 06 tháng đầu năm thực hiện mức nộp thuế môn bài cho cả năm thì  trường hợp người nộp thuế kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% sẽ nộp mức thuế môn bài áp dụng cho cả năm.

thủ tục thuế với doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh có phải nộp tờ khai thuế môn bài 

2.  Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh  hoàn thiện và nộp hồ sơ quyết toán thuế 

Theo quy định tại điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điều 14. Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về trường hợp nộp hồ sơ quyết toán thuế với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh như sau: khóa học xuất nhập khẩu

đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.”

nộp báo cáo tài chính với doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh

Nộp hồ sơ quyết toán thuế

Hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh,Theo Khoản 3 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014:

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN.

– Báo cáo tài chính đầy đủ theo năm hoặc bản báo cáo đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

– Những phụ lục thực hiện theo tờ khai định kèm của thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế).

Phân tích cụ thể theo quy định trên thì quy định kê khai thuế cụ thể như sau: 

  1. Trường hợp người nộp thuế là đơn vị kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trong cả năm dường lịch và tạm ngừng kinh doanh trong cả năm tài chính từ ngày (01/01 đến 31/12) mà doanh nghiệp không phát sinh thêm bất kỳ nghĩa vụ nộp thuế nào nữa thì sẽ không phải kê khai nộp thuế GTGT, TNCN, Báo cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN
  2.  Trường hợp người nộp thuế đã có thông báo tạm ngừng  Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng mà trong tháng đó không trùng kinh doanh với năm dương lịch quy định về thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 2 năm dương lịch thì doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT và hoàn thiện thuế TNCN, thuế TNDN  thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế với cả 2 năm dương lịch.

Như vậy doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài và thực hiện .các nghĩa vụ thuế khác theo quy định đến khi ngừng hoạt động kinh doanh.

Bạn đọc tham khảo thêm bài viết nghiệp vụ: Những trường hợp không phải xuất hóa đơn 

Hotline tư vấn khóa học kế toán thực hành tại trung tâm: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.