Shadow

Kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định, chi phí trả trước

Kế toán tài sản cố định, chi phí trả trước

Tài sản cố định là gì? Những điều cần biết về kế toán tài sản cố định, chi phí trả trước sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây >> Học kế toán thực hành ở Hà Nội Tài sản cố định là gì Tài sản ...
Hạch toán hao mòn tài sản cố định

Hạch toán hao mòn tài sản cố định

Khi hạch toán hao mòn tài sản cố định, kế toán phải phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do ...
Tính giá các đối tượng kế toán

Tính giá các đối tượng kế toán

Trình bày sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán; xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá và những loại giá được sử dụng trong kế toán. Giải thích các nguyên tắc căn bản và ...
Hướng dẫn hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ

Hướng dẫn hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ

Doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định không tránh khỏi hỏng, bị lỗi cần phải tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ. Với trường hợp này kế toán sẽ sử lý ra sao, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định có được tính v...
Hướng dẫn thủ tục thanh lý tài sản cố định

Hướng dẫn thủ tục thanh lý tài sản cố định

Tài sản cố định hết hạn sử dung phải tiến hành thanh lý vậy thủ tục thanh lý tài sản cố định trong trường hợp này cần những giấy tờ gì theo quy định tại TT200/2014 như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi ...