Home / Kinh nghiệm kế toán thuế / Văn bản – Pháp luật hiện hành

Văn bản – Pháp luật hiện hành

Phó giám đốc có được ký thay trực tiếp giám đốc trên hóa đơn, chứng từ

nguyên tắc sao kê tài liệu kế toán

Các tiêu thức ký trên hóa đơn đều do giám đốc trực tiếp ký vì phải chịu trách nghiệm với toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp. Trong trường hợp giám đốc doanh nghiệp đi vắng thì ai là người được ký thay trên hóa đơn, có …

Chi tiết...

Hộ kinh doanh cá thể trên 10 lao động có phải thành lập doanh nghiệp không

hộ kinh doanh cá thể sử dụng trên 10 lao động trở nên

Những hộ kinh doanh cá thể sử dụng trên 10 lao động có bị sử phạt không theo hướng dẫn tại nghị định 50/2016 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/07/2016. Để hiểu rõ hơn về quy định này kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc thông …

Chi tiết...

Các mức phạt nếu doanh nghiệp vi phạm quy định đặt in hóa đơn

quy định về viêc bán hàng có nhiều giá khác nhau

 Doanh nghiệp của bạn đủ điều kiện đặt in hóa đơn, hoặc chưa đủ điều kiện đang quan tâm đến quy định đặt in hóa đơn và những thông tin cần biết về mức phạt vi phạm quy định đặt in hóa đơn theo TT10/2014/TT-BTC. Kế toán Lê Ánh xin …

Chi tiết...

So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

học kế toán thuế

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ra đời, thay thế cho Quyết định 48/2006/BTC từ ngày 1/1/2017. Để bạn đọc dễ hình dung, Kế toán Lê Ánh so sánh những điểm giống và khác nhau giữa Thông tư số 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC thông qua một số nét căn bản sau: Bài viết liên …

Chi tiết...

Thông tư 212/2015/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

học kế toán thuế

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP. >> Xem thêm: Các loại thuế, phí doanh nghiệp phải nộp Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn thực …

Chi tiết...
Share