Shadow

Một số trường hợp cần chú ý khi tính và kê khai thuế môn bài

Thuế môn bài là gì? Những đối tượng khác nhau sẽ có mức đóng thuế môn bài khác nhau. Trong bài viết dưới đây Kế toán thuế doanh nghiệp sẽ giúp các bạn nắm rõ những quy định về thuế môn bài, hướng dẫn tính, kê khai thuế môn bài và những vấn đề cần lưu ý

Những vấn đề doanh nghiệp cần biết về Thuế môn bài

Thuế môn bài là gì? – Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đối tượng phải nộp thuế môn bài: Tất cả tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm các Doanh nghiệp, Công ty, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, kể cả các chi nhánh, cửa hàng, nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính)    

Căn cứ tính thuế môn bài

 • Căn cứ vào vốn

 

Bậc thuế môn bài

 

Vốn đăng ký

 

 

Mức thuế môn bài cả năm

 

Bậc 1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng

1.500.000

Bậc 4

Dưới 2 tỷ đồng

1.000.000

 • Căn cứ vào thu nhập tháng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

         1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

            750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

            500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

            300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

           100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

             50.000

Một số trường hợp cần chú ý khi tính thuế môn bài

 • Tính thuế môn bài căn cứ vào vốn được áp dụng cho các tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp, Công ty có vốn).
 • Tính thuế môn bài theo thu nhập bình quân tháng được áp dụng cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh (không có vốn đăng ký).
 • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động: Thuế môn bài được tính căn cứ vào Vốn kinh doanh năm trước liền kề với năm tính thuế.
 • Đối với doanh nghiệp mới được thành lập: Thuế môn bài được tính căn cứ vào vốn kinh doanh ghi trong Giấy đăng ký kinh doanh.
 • Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, doanh nghiệp phải kê khai với cơ quan thuế để làm căn cứ xác định mức thuế môn bài của năm sau. Nếu không kê khai thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế môn bài phải nộp.
 • Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc chi nhánh)… hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có đăng ký nộp thuế và được cấp mã số thuế thì phải kê khai và nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn.
 • Các doanh nghiệp có các Chi nhánh (hạch toán phụ thuộc) tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác thì phải nộp thuế môn bài cho các chi nhánh này mỗi chi nhánh là 1.000.000 đồng/năm.

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài

Khi kê khai thuế môn bài cần phải chú ý về:

Hồ sơ kê khai thuế môn bài :

Khai thuế môn bài là sắc thuế khai theo năm (tức là : Kê khai một lần cho cả năm), hồ sơ gồm 01 Tờ khai mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính 

Thời gian kê khai thuế môn bài:

 • Trường hợp doanh nghiệp đang kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm đó.
 • Trường hợp doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Xác định mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập:

 • Doanh nghiệp đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì kê khai – nộp mức thuế môn bài cả năm.
 • Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm.
 • Doanh nghiệp có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế,  phải  kê khai – nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm

Quy định về tờ khai thuế môn bài hợp lệ

Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là HỢP LỆ khi:

 • Tờ khai được lập đúng mẫu quy định.
 • Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại… của cơ sở kinh doanh.
 • Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên và đóng dấu vào cuối của tờ khai.

Trên đây Kế toán thuế doanh nghiệp đã thông tin tới các bạn những quy định về Thuế mông bài và những lưu ý khi tính và kê khai thuế môn bài theo quy định mới nhất. Mong rằng sẽ phần nào giúp các bạn nắm rõ, tính và kê khai chính xác sắc thuế này.

Tham khảo: Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.