Shadow

Hướng dẫn xác định tỷ giá tính doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ

Tỷ giá xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ được tính như thế nào. Có văn bản pháp lý nào quy định cụ thể trong trường hợp này không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài Chính tại đây.

>>>xem thêm:Hạch toán tài khoản TK821- Chi phí thuế TNDN

I. Hướng dẫn xác định tỷ giá  doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ 

Quy định cụ thể về việc xác đinh tỷ giá của doanh thu và chi phí tính bằng ngoại tệ được tính dựa trên căn cứ những thông tư cụ thể như sau: 

– Thông tư 219/2013/TT-BTC

– Thông tư 78/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xác định và tính lại tỷ giá của doanh thu và chi phí theo đúng tỷ giá liên ngân hàng.

– Quy định cụ thể tại TT200/2014/TT-BTC về việc xác định và tính tỷ giá theo quy định của giá mua vào hoặc giá bán ra của ngân hàng thương mại tại Viêt Nam 

– Khoản 22, điều 7 của Thông tư 219/2013 quy định giá tính thuế như sau: khoa hoc hanh chinh su nghiep o ha noi

“Giá tính thuế sẽ được tính bằng tiền đồng Việt Nam. Trong trường hợp người nộp thuế nếu phát sinh doanh thu  ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xác định giá tính thuế.”

=> Theo như thông tư và hướng dẫn chi tiết nêu trên thì doanh nghiệp có phát sinh doanh thu sẽ phải quy đổi tiền  ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo đúng tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ bình quân liên ngân hàng do chính ngân hàng nhà nước quy định tại thời điểm phát sinh doanh thu.

– Khoản 6, điều 3 của Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về phương pháp tính thuế như sau:

“6. Doanh nghiệp có doanh thu, chi phí và thu nhập khác bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu, chi phí, thu nhập khác bằng ngoại tệ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam.”

=> Theo điều khoản này thì những doanh nghiệp có phát sinh chi phí và doanh thu bằng thu nhập khác tính bằng ngoại tệ sẽ phải thực hiện quy đổi ra tiền Việt Nam theo đúng tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng được tính trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

                               Hướng dẫn xác định tỷ giá và doanh thu bằng ngoại tệ

Quy định cụ thể tại điều 69 của  TT 200/2014/TT-BTC về nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế khi quy đổi và xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ được tính như sau: 

1.3. Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế:

1. a) Tỷ giá giao dịch thực tế đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh;

+ Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.”

*Như vậy: Doanh nghiệp nếu có phát sinh doanh thu sẽ ghi nhận khoản nợ, trong trường hợp mà khách hàng có thanh toán sẽ thực hiện theo đúng tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại chi định khách hàng hàng thanh toán ở thời điểm có phát sinh giao dịch. 

+ Doanh nghiệp được ghi nhận nếu phát sinh các khoản chi phí có nghĩa là doanh nghiệp ghi nhận những khoản nợ phải trả này hoặc khách hàng nhận thanh toán luôn thì phải trực tiếp hủy đúng theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại của doanh nghiệp dự kiến tại thời điểm có phát sinh giao dịch. 

Như vây, doanh nghiệp cần xác định tỷ giá tính theo như thế nào đúng với quy định kế toán và quy định chuẩn mực của pháp luật kế toán. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng cách quy đổi tỷ giá theo đúng quy định kế toán thì nghĩa vụ thuế được xác định sẽ bị thay đổi so với quy định của luật thuế.

Vậy, trong trường hợp doanh nghiệp phải theo dõi tỷ giá quy định của luật kế toán và cơ quan thuế không? 

phó giám đốc được ký trên hóa đơn chứng từ không
Doanh nghiệp có phải theo dõi tỉ giá ngoại tệ thay đổi với cơ quan thuế 

Quy định cụ thể tại khoản 4, điều 2 của TT 26/2015/TT-BTC  bổ sung Điều 27 như sau:

“3. Trong trườn hợp doanh nghiệp có phát sinh thêm doanh thu và chi phí giá tính thuế bằng ngoại tệ thì bắt buộc phải quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo đúng tỉ giá giao dịch thực tế của Bộ Tài Chính quy định tại TT 200/2014/TT-BTC ban hành 22/12/2014 quy định cụ thể chế độ kế toán doanh nghiệp như sau”:

– Xác định tỷ giá trong giao dịch thực tế để tính doanh thu chính là tỷ giá vào của ngân hàng thương mại nơi mà người nộp thuế mở tài khoản đăng ký khai thuế.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra tính theo giá quy định của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản ở thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán bằng tiền đồng ngoại tê.”

Trên đây là cách xác định tỷ giá doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ do trung tâm Lê Ánh trình bày.

Bạn đọc quan tâm cần tham khảo thêm thông tin nghiệp vụ và tư vấn khóa học kế toán thực hành liên hệ hotline: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh 

 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.