Shadow

Hạch toán tài khoản TK821- Chi phí thuế TNDN

Tài khoản TK821- chi phí thuê TNDN dùng được để phản ánh chi phí tiền thuế doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong năm dựa trên căn cứ xác định kết quả kinh doanh trong năm tài chính. Căn cứ tính thuế TNDN và hạch toán tài khoản TK821 này như thế nào hợp lý. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách hạch toán TK821 cụ thể trong bài viết này

>>>Xem thêm: Làm gì khi nhận quyết định kiểm tra thuế

I. Hướng dẫn hạch toán kết cầu tài khoản TK821 – Chi phí thuế TNDN

Hạch toán tài khoản bên Nợ sẽ hạch toán các nguồn thu như sau: khoa hoc hanh chinh su nghiep o ha noi

  • Chi phí thuế TNDN đã phát sinh trong năm kinh doanh
  • Chi phí thuế TNDN của năm kế toán trước cần được bổ sung vì phát hiện sai sót không trọng yếu của những năm trước sẽ được hạch toán ghi tăng chi phí thuế TNDN phải nộp trong năm hiện tại. 

Hạch toán tài khoản bên Có:

  • Toàn bộ chi phí thuế TNDN được điều chỉnh giảm vì lý do số lịch ghi nhận trong năm lớn hơn số thực tê phải nộp so với sổ quyết toán khi tính thuế TNDN trong năm. 
  • Tính vào chi phí thuế TNDN được giảm vì phát hiện sai sót trọng yếu từ những năm kế toán trước
  • Hạch toán kết chuyển lại chi phí thuế TNDN vào bên Nợ của TK911 “Tài khoản xác định kết quả kinh doanh”

Lưu ý: Tài khoản TK821 – Khi hạch toán chi phí thuế TNDN sẽ không có sô dư cuối kỳ

hướng dẫn hạch toán thuế tndn
                                        Hạch toán tài khoản TK821 – Chí phí thuế TNDN

II. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế thông qua tài khoản TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi xác định chi phí thuế TNDN phải nộp theo quy định của doanh nghiệp phát sinh trong năm ghi nhận chi phí thuế TNDN hạch toán như sau:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch toán khi doanh nghiệp nộp tiền thuê ngân sách nhà nước ghi như sau:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

   Có các TK 111, 112,. . .

2. Lưu ý: Cuối năm tài chính, kế toán sẽ phải hạch toán và xác định lại toàn bộ số tiền thuế TNDN phải nộp trong năm và tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN dựa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong năm sau đó ghi nhận bổ sung và điều chỉnh mức chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm.

+ Trường hợp khi hạch toán số thuế TNDN thực tế nộp trong năm lớn hơn số thuế đã tính thì kế toán cần phản ánh bổ sung số thuế TN mà doanh nghiệp phải ghi. 

Hạch toán trường hợp này như sau:

Nợ TK 821– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong năm khi hạch toán mà số thuế TNDN thực tế nộp nhỏ hơn số thuế ghi nhận theo dự tính thì kế toán phải ghi giảm số thuế cần nộp và chi phí phí tiền thuế. 

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

   Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào
Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

3. Lưu ý: Trong trường hợp phát hiện sai sót nhưng không trọng yếu từ những năm kế toán trước mà ảnh hưởng tới tiền thuế TNDN phải nộp trong năm nay. Thì doanh nghiệp sẽ được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế hiện hành tại năm phát hiện sai sót.

+ Trường hợp thuế TNDN hiện hành từ năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước thì sẽ được hạch toán ghi tăng chi phí thuếTNDN vào năm hiện tại, ghi:

Nợ TK 821– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trong trường hợp số thuế TNDN  phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Có TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Hạch toán cuối kỳ kế toán doanh nghiệp kết chuyển chi phí TNDN trong năm phát sinh trong năm để xác định lợi nhuận sau thuế, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

   Có TK 821– Chi phí thuế TNDN

Trên đây là cách hạch toán chi phí thuế TNDN TK821 bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Hotline tư vấn khóa học kế toán thực hành: 0904 848 855/Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *