Shadow

Đăng ký MST Người Phụ Thuộc lỗi: Trùng thông tin giấy tờ tùy thân với MST 8387325291

Đăng ký MST Người Phụ Thuộc lỗi: Trùng thông tin giấy tờ tùy thân với MST 8387325291 hoc lap va kiem soat bctc cap toc

Các anh chị cho em hỏi khi em đăng ký mã số thuế người phụ thuộc khi nhận kết quả báo: Kiểm tra nghiệp vụ có lỗi : Trùng thông tin giấy tờ tùy thân với MST 8387325291;Kiểm tra nghiệp vụ có lỗi : Trùng thông tin giấy tờ tùy thân với MST 8387325333;Kiểm tra nghiệp vụ có lỗi : Trùng thông tin giấy tờ tùy thân với MST 8387325277;Kiểm tra nghiệp vụ có lỗi : Trùng thông tin giấy tờ tùy thân với MST 8387325284.
Mà các MST trên em tra cứu thì báo mã số thuế không tồn tại trên hệ thống. Không biết là lý do tại sao, anh chị nào biết cách xử lý giúp em với ạ


Trả lời hay: Tức là NPT này đã từng được cấp MST ở đơn vị khác rồi.
(Những trường hợp này thường là NLĐ mới được tuyển vào cty của bạn, mới cung cấp hồ sơ đăng ký NPT cho công ty mới).
Trường hợp này trách nhiệm của đơn vị:
– yêu cầu NLĐ cung cấp đầy đủ giấy tờ, kèm theo mẫu 16. NLĐ chịu trách nhiệm với các nội dung khai báo.
– sử dụng MST mà cơ quan thuế trả kết quả “trùng thông tin với giấy tờ tuỳ thân với MST…” để bắt đầu tính giảm trừ NPT tại đơn vị kể từ thời điểm đăng ký.
Mà các MST trên em tra cứu thì báo mã số thuế không tồn tại trên hệ thống“: Thường đây là MST của NPT dưới 18 tuổi, thì bạn sẽ không kiểm tra được MST trên trang tncnonline, mà chỉ có cán bộ thuế mới kiểm tra được.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *