Shadow

Hướng dẫn kê khai bổ sung thiếu sau kiểm tra thuế

Kê khai thuế điện thử qua mạng giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những chi phí phát sinh, hiệu quả về thời gian đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên nếu kế toán bất cẩn kiểm tra nhầm thông tin hoặc chọn sai loại hình kê khai thì nên doanh nghiệp kê khai bổ sung thiếu sau kiểm tra thuế như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết hướng dẫn kê khai bổ sung sai sót hóa đơn thuế GTGT

>>>Xem thêm: Kinh nghiệm tránh mất tiền oan khi kế toán ghi nhận doanh thu

 I. Căn cứ pháp lý hướng dẫn về việc kế khai bổ sung sau kiểm tra thuế  khoa hoc hanh chinh su nghiep o ha noi

 BTC quy định chi tiết về hướng dẫn kê khai bổ sung sau khi quyết toán thuế tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định và  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT:
“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.” khóa học xuất nhập khẩu

 Bổ sung thêm quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ban hành  ngày 22/7/2013 quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế:
“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định Long hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.”

 Phân tích cụ thể quy định về kê khai bổ sung sau khi quyết toán thuế doanh nghiệp như sau: 

Đơn vị nộp thuế có quyền khai bổ sung thông tin và hồ sơ nộp thuế điện tử trước khi cơ quan thuế ban Quyết định thanh tra, kiểm tra.
Trong trường hợp mà cơ quan thuế đã ban hành quyết định xử phạt hoặc kết luận về  xử lý về thuế sau khi kiểm tra, thanh tra mà người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) có phát sinh sai sót sẽ vẫn được tự khai bổ sung, điều chỉnh. Quy định và việc xử lý sai phạm sẽ dựa vào chế độ hành vi xử phạt và những nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh. khóa học xuất nhập khẩu

kê khai bổ sung sau khi quyết toán thuế
  Quy định về kê khai bổ sung sau khi kiểm tra thuế

II. Hướng dẫn kê khai bổ sung sai sót sau kiểm tra thuế tại doanh nghiệp 

Căn cứ vào công văn số số: 2876/TCT-CS V/v kê khai bổ sung sai sót sau kiểm tra thuế  được ban hành bởi tổng cục thuế ngày 28/6/2017 trích dẫn cụ thể như sau: 

“Căn cứ các quy định trên: Về nguyên tắc, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã nộp nhưng phải trước khi cơ quan thuế ban Quyết định thanh tra, kiểm tra. Trường hợp, Cơ quan thuế đã ban hành Kết luận, Quyết định xử lý về thuế sau khi kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Trường hợp, người nộp thuế có một số hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 11, 12/2015 còn sót chưa kê khai, khấu trừ tại Hồ sơ khai thuế GTGT tháng 11, 12/2015 đã nộp cho Cơ quan thuế (theo trình bày tại văn thư của bà Lê Thị Mai do tại thời điểm tháng 11, 12/2015 người nộp thuế chưa nhận được hóa đơn từ người bán do chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt), Cơ quan thuế đã kiểm tra, thanh tra hồ sơ khai thuế GTGT tháng 11, 12/2015 và xác nhận thực tế doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những hóa đơn còn sót nêu trên thì người nộp thuế được kê khai, khấu trừ các hóa đơn GTGT đầu vào còn sót chưa khai.”kê khai thuế bổ sung sau khi quyết toán thuế

Kê khai thuế bổ sung sai khi kiểm tra thuế tại doanh nghiệp

Dựa vào quyết định khi thanh tra kiểm tra và hướng dẫn kê khai thuế như trên thì doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện như sau:

  • Nếu khai thiếu hoặc khai sai thuế sẽ được kê khai bổ sung và thực hiện điều chỉnh theo đúng chế độ kê khai thuế hiện hành nếu phát hiện có sai sót trong thời kỳ thực hiện kiểm tra thuế 
  • Doanh nghiệp được thực hiện kê khai và bổ sung kê khai hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót của thời kỳ doanh nghiệp kiểm tra trong trường hợp hóa đơn đó chưa được kê khai khấu trừ với niên độ kế toán. 
  • Để hiểu rõ hơn về quy định và cách xử lý khi kê khai bổ sung sau khi kiểm tra thuế bạn đọc có thể tham khảo thêm công văn số: 2876/TCT-CS của Bộ tài chính quy định về kê khai thuế sau khi có quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp để hiểu rõ hơn tại đây nhé.

Hotline tư vấn khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại trung tâm Lê Ánh: 0904 848 855/Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *