Shadow

Kế toán tiền lương

Các trường hợp NLĐ nghỉ làm nhưng vẫn có lương

Các trường hợp NLĐ nghỉ làm nhưng vẫn có lương

Không phải trong tất cả các trường hợp người lao động nghỉ làm đều không được hưởng lương. Trên thực tế, vẫn có nhiều trường hợp người lao động nghỉ làm do ốm đau, hay có việc bận cá nhân,..không được...
CHUẨN HÓA KHOẢN MỤC CHI PHÍ LƯƠNG 2016

CHUẨN HÓA KHOẢN MỤC CHI PHÍ LƯƠNG 2016

CHUẨN HÓA KHOẢN MỤC CHI PHÍ LƯƠNG 2016 chuẩn hoá chi phí Lương – Đó là một khoản mục chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, và đây cũng là một chi phí mà KẾ TOÁN hay CHẾ BIẾN, vì nó không cần hóa ...