Shadow

Sổ sách-Báo cáo

Khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý

Khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý

Xử lý hóa đơn chứng từ cần được thực hiện theo đúng quy định. Theo những thông tư ban hành mới nhất của Bộ tài chính thì kế toán khi làm về hóa đơn chứng từ cần chú ý những vấn đề sau đây I. Đăng ký ...
Cách xử lý hàng bán bị trả lại

Cách xử lý hàng bán bị trả lại

Trong quá trình mua bán hàng hoá, cả bên mua lẫn bên bán hàng đều có những hoá đơn xác lập rõ ràng. Tuy nhiên, do sản phẩm nhận được không đúng yêu cầu về mẫu mã, chất lượng như bên mua yêu cầu nên có...
Thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn

Sau khi  doanh nghiệp đã đặt in hóa đơn xong, muốn sử dụng hóa đơn một cách hợp pháp thì doanh nghiệp  cần tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Vậy cụ thể thôn...
Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

Mục tiêu chủ đạo của Quản trị tài chính Doanh nghiệp là tối đa hóa giá trị của cải của các cổ đông trong dài hạn chứ không phải là tối đa hóa các thước đo kế toán ví dụ như lãi ròng hay EPS. lớp học k...
TÀI LIỆU QUYẾT TOÁN THUẾ – NGUYỄN VĂN PHỤNG

TÀI LIỆU QUYẾT TOÁN THUẾ – NGUYỄN VĂN PHỤNG

TÀI LIỆU QUYẾT TOÁN THUẾ CỦA THẦY NGUYỄN VĂN PHỤNG 2015 ÔNG NGUYỄN VĂN PHỤNG LÀ CHUYÊN VIÊN CAO CẤP, NGUYÊN VỤ PHÓ VỤ CHÍNH SÁCH - BỘ TÀI CHÍNH, VỤ TRƯỞNG VỤ DOANH NGHIỆP LỚN - TỔNG CỤC THUẾ TRÌNH BÀY...