Home / Bản tin tổng hợp / Tin tài chính

Tin tài chính

Các bản tin độc quyền của chuyên gia về lĩnh vực tài chính Việt Nam và thế giới
Bản tin độc quyền do kế toán thuế doanh nghiệp phát hành

Văn hóa khởi nghiệp ở Việt Nam

học kế toán thuế

Văn hóa khởi nghiệp ở Việt Nam         Khởi nghiệp dường như đang trở thành phong trào thời thượng ở Việt Nam và chính là sự khơi nguồn mới cho một nền kinh tế mới với những con người năng động. Trong những năm gần đây, khởi nghiệp đang được thế …

Chi tiết...

THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

học kế toán

THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC Từ ngày 1/1/2017. Kế toán Lê Ánh được biết Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết …

Chi tiết...