Shadow

Tin tài chính

Các bản tin độc quyền của chuyên gia về lĩnh vực tài chính Việt Nam và thế giới
Bản tin độc quyền do kế toán thuế doanh nghiệp phát hành

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09 năm 2018

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09 năm 2018

Ngày 31 tháng 08 năm 2018 Bộ tài chính, Kho bạc nhà nước ban hành Thông báo số 4281/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2018 kèm theo phụ lục tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp d...
THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC Từ ngày 1/1/2017. Kế toán Lê Ánh được biết Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 về việc hướn...
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đang được Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội trình Quốc hội. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 được đề xuất tang và áp dụng từ ngày 01/01/2017 để thay thế cho Nghị ...
Chữ ký số Viettel cho khách hàng Doanh nghiệp

Chữ ký số Viettel cho khách hàng Doanh nghiệp

Khai thuế Hải quan : Khai thuế Hải quan điện tử                      Bank Plus Doanh nghiệp : Dịch vụ ngân hàng điện tử    LIÊN HỆ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL 0904848855 Chữ ký số không còn là ...
Chữ ký số Viettel cho khách hàng cá nhân

Chữ ký số Viettel cho khách hàng cá nhân

Chứng khoán Viettel cung cấp chữ ký số cho khách hàng giao dịch chứng khoán Ngân hàng Viettel cung cấp chữ ký số cho khách hàng giao dịch ngân hàng Bảo hiểm Viettel cung cấp chữ ký số cho khác...
Nhào nặn báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Nhào nặn báo cáo lưu chuyển tiền tệ

         Lợi nhuận được trình bày trên báo cáo thu nhập có thể được "nhào nặn" bằng các thay đổi trong các phương pháp khấu hao, cách thức tính giá thành tồn kho v.v... nhưng "tiền vẫn là tiền" do vậy...
Doanh nghiệp vừa và nhỏ rộng cửa vay ưu đãi

Doanh nghiệp vừa và nhỏ rộng cửa vay ưu đãi

Với mục đích đồng hành, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vừa qua, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức triển khai chương trình 5.000 tỷ cho vay ưu đãi dành cho khách hàng doa...
Đừng nói doanh nghiệp tư nhân chưa đủ mạnh!

Đừng nói doanh nghiệp tư nhân chưa đủ mạnh!

"Đừng nói khu vực tư nhân chưa đủ mạnh, chưa đủ trường thành để làm việc này, việc khác. Vingroup hoạt động ra sao? Từ bất động sản, họ đang chuyển sang đầu tư nhiều lĩnh vực khác. Và đâu chỉ có riêng...