Shadow

Kinh nghiệm kế toán tổng hợp

Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chín...
Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn

Cách xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn

Một trong các điều kiện để kế toán đưa các khoản chi phí mua hàng vào chi phí hợp lý được trừ là phải có hóa đơn. Trong một số trường hợp mua hàng không có hóa đơn, để đưa chi phí này vào chi phí hợp...
Mức hưởng BHYT và thủ tục khám chữa, bệnh bằng BHYT

Mức hưởng BHYT và thủ tục khám chữa, bệnh bằng BHYT

Những đối tượng nào được hưởng mức BHYT khám chữa bệnh 100%?  Thủ tục khám chữa bệnh bằng BHYT thì hồ sơ bao gồm những gì? Bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về BHYT. I.Mức hưởng B...
Những trường hợp không phải đăng ký kinh doanh

Những trường hợp không phải đăng ký kinh doanh

Pháp luật kinh doanh có quy định cụ thể về những trường hợp thực hiện hoạt động kinh doanh mà không phải đăng ký kinh doanh tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP Theo đó những cá nhân hoạt động thương mại một ...
Mức đóng lệ phí môn bài mới nhất

Mức đóng lệ phí môn bài mới nhất

Mức đóng lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật hiện hành. Các bạn có biết, khi ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ các tổ chức cá nhân sẽ phải nộp lệ phí môn bài, trừ khi tổ chức,...
Các vấn đề về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Các vấn đề về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Có rất nhiều người lao động ngoài doanh nghiệp, lao động tự do, những người kinh doanh tự do không được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong doanh nghiệp. Các đối tượng trên có thể tham gia bảo hi...
Thời điểm tính thuế GTGT

Thời điểm tính thuế GTGT

Thời điểm tính thuế GTGT là khi nào? Thuế giá trị gia tăng (GTGT) thuộc loại thuế gián thu đánh vào giá trị hàng hóa, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình luân chuyển từ sản xuất, lưu thông ...
Văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN

Văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được hiểu là một sắc thuế thuộc loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của một tổ chức, một pháp nhân. Việc nắm được các văn bản quy phạm pháp luật về thuế T...
Quy định về chứng từ kế toán mới nhất

Quy định về chứng từ kế toán mới nhất

Chứng từ kế toán là gì? Các loại chứng từ kế toán, những quy định về chứng từ kế toán mới nhất, quy định về quản lý, sử dụng chứng từ kế toán sẽ được trình bày chi tiết dưới đây Chứng từ kế toán: Chứ...