Shadow

kế toán tổng hợp

Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chín...
Các trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội mới nhất

Các trường hợp truy thu bảo hiểm xã hội mới nhất

Những khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định mới nhất

Những khoản thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định mới nhất

Không có mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ gặp những bất lợi gì?

Không có mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ gặp những bất lợi gì?

Phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã phải xử lý như thế nào?

Phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã phải xử lý như thế nào?

Kế toán thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp vướng mắc về thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Giải đáp vướng mắc về thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN

Phụ cấp tiền thuê nhà có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không?

Phụ cấp tiền thuê nhà có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không?

Không có mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ gặp những bất lợi gì?

Không có mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ gặp những bất lợi gì?

Đối tượng và hồ sơ đăng ký thuế TNCN mới nhất

Đối tượng và hồ sơ đăng ký thuế TNCN mới nhất

Cách xác định số tiền thuế TNCN được giảm

Cách xác định số tiền thuế TNCN được giảm

Các biểu mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Các biểu mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Cách giảm tiền đóng thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Cách giảm tiền đóng thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Những lưu ý khi tính thuế TNCN đối với người nước ngoài

Những lưu ý khi tính thuế TNCN đối với người nước ngoài

Kế toán thuế giá trị gia tăng

07 nhóm đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT

07 nhóm đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT

Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xu...
Đối tượng chịu thuế GTGT 5% 2019

Đối tượng chịu thuế GTGT 5% 2019

Các đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

Các đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%

Các đối tượng chịu thuế suất GTGT 0%