Shadow

Cách tính thuế TNDN với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Bộ tài chính và nhà nước đã ban hành nhiều quy định nới lỏng, tạo điều kiện với các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân sản xuất phần mềm,ứng dụng điện tử. Bạn đang quan tâm về hướng dẫn tính thuế suất TNDN đối với đơn vị sản xuất phần mềm được hưởng những ưu đãi gì. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cụ thể bạn đọc trong bài viết này.

>>>>xem thêm: Xử lý phạt cảnh cáo hóa đơn GTGT theo quy định mới nhất 

Theo quy định chính thức của Bộ tài chính các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất phần mềm được hướng 2 loại ưu đãi chính như sau áp dụng với các loại thuế GTGT, thuế TNDN.

I. Cách tính thuế GTGT áp dụng với doanh nghiệp sản xuất phần mềm khoá học lập và kiểm soát bctc

Hướng dẫn về những đối tượng không chịu thuế GTGT đã đươc quy định tại điều 4 khoản 21 Thông tư 219/2013/TT-BTC: “Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.
Như vậy: Doanh nghiệp sản xuất phần mềm và dịch vụ phần mềm là đối tượng không chịu thuế GTGT
Tính thuế GTGT áp dụng với doanh nghiệp sản xuất phần mềm  kê khai theo phương pháp khâu trừ. Được quy định tại điểm 21 điều 4, thông tư số 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 do Bộ tài chính ban hành.
– Tính thuế TNDN nếu doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp được quy định tại khoản 2, điều 13 thông tư 219/2013/TT-BTC.

Quy định tính thuế TNDN vơi đơn vị sản xuất phần mềm 

Khi viết hóa đơn GTGT với trường hợp này, kế toán sẽ gạch chéo ( / ) dòng ghi thuế suất và tiền thuế. Những loại hàng hóa thuộc đối tượng thuế suất 0% thì phải viết số 0.

II. Tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Hướng dẫn tính thuế TNDN với doanh nghiệp sản xuất phần mềm đã được quy định tại điều 19, khoản 1 phần b Thông tư 78/2014/TT-BTC đã nêu rõ. Áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) với: “Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: sản xuất sản phẩm phần mềm…”
Về quy định ưu đãi thời gian miễn thuế, giảm thuế tại điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC được áp dụng như sau:  khóa học kế toán ở tphcm
1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:
a. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.”
Theo quy định trên, các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, kể từ lúc thành lập, sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau:
• Năm thứ 1 đến năm thứ 4: Miễn thuế TNDN
• Năm thứ 5 đến năm thứ 13: Giảm 50% thuế TNDN với thuế suất 10%, chỉ phải phải nộp 5% khóa học khai báo hải quan điện tử
• Năm thứ 14 và 15: Nộp thuế TNDN với thuế suất 10%
• Từ năm thứ 16: không được miễn thuế phải nộp 100% thuế TNDN theo thuế suất phổ thông (từ 2016 là 20%)
Đăc biệt, các doanh nghiệp trong loại hình tổ chức này sẽ không phải đóng thuế GTGT áp dụng với doanh nghiệp sản xuất phần mềm và dịch vụ phần mềm.

Ưu đãi tính thuế TNDN với đơn vị sản xuất phần mềm năm 2017

Lưu ý khi tính thuế tndn với đơn vị sản xuất phần mềm:

Ưu đãi thuế TNDN chỉ áp dụng với đơn vị sản xuất phần mềm không áp dụng với các đơn vị kinh doanh mua bán phần mềm.
• Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải bóc tách và tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
• Để tìm hiểu rõ hơn về quy định áp dụng và những ưu đãi tính thuế TNDN với doanh nghiệp sản xuất phần mềm các bạn tham khảo tại thông tư 16/2014/TT-BTTTT

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!
Từ khóa liên quan: tính thuế tndn với doanh nghiệp sản xuất phần mềm, quy định về thuế suất GTGT và TNDN với đơn vị sản xuất phần mềm, kế toán thuế TNDN, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, cách xư lý chi phí không được tính thuế, kế toán trong doanh nghiệp phần mềm, hướng dẫn kê khai thuế TNDN năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *