Home / Tag Archives: kế toán trong doanh nghiệp phần mềm

Tag Archives: kế toán trong doanh nghiệp phần mềm

Cách tính thuế TNDN với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

xuất hóa đơn bị sai

Cách tính thuế TNDN với doanh nghiệp sản xuất phần mềmĐánh giá bài này Bộ tài chính và nhà nước đã ban hành nhiều quy định nới lỏng, tạo điều kiện với các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân sản xuất phần mềm,ứng dụng điện tử. Bạn đang quan tâm …

Chi tiết...