Shadow

Hướng dẫn kê khai sót hóa đơn đầu vào

Làm kế toán tại doanh nghiệp bạn có hay gặp tình trạng kê khai sót hóa đơn đầu vào, Với trường hợp kê khai sót hóa đơn đầu vào kế toán phải làm gì. Tham khảo ngay bài viết hướng dẫn nghiệp vụ do kế toán trưởng tại kế toán lê Ánh trình bày tại đây nhé.

>>>Xem thêm: Nội dung mới của TT 130/2016/TT-BTC bổ sung thông tư về thuế

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ KÊ KHAI SÓT HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO

Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT hóa đơn đầu vào nghị định cố 209/2013/NĐ-CP hướng dãn thi hành các điều luật bổ sung về kê khai thuế GTGT với trường hợp kê khai sót hóa đơn đầu vào tại điều 9 quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào nêu rõ:  khoá học hành chính sự nghiệp

“g) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

c.8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.” khóa học nguyên lý kế toán

hướng dẫn viết hóa đơn đầu vào, đầu ra không chịu thuế GTGT

Kê khai sót hóa đơn đầu vào phải được thực hiện ngay khi phát hiện sai sót

Như vậy trường hợp kê khai sót hóa đơn đầu vào áo dụng từ ngày 1/1/2014 néu doanh nghiệp phát hiện sai sót chứng từ hóa đơn thì sẽ được kê khai bổ sung bất kỳ khi nào chỉ cần trước thời gian mà cơ quan thuế có quyết định kiểm tra tại doanh nghiệp đó.

Thông tư 06/2012/TT-BTC thay thế thông tư 129/2008/TT-BTC về thuế GTGT hướng dẫn bỏ cấm vận quá 06 tháng thì ko được kê khai.

Tổng kết: Nếu kê khai sót hóa đơn đầu vào phải kê khai ngay vào kỳ hiện tại phát hiện ra thiết xót.

  • Tuy nhiên với những hóa đơn đầu vào thiếu xót, mà doanh nghiệp kê khai sau khi được hoàn thuế GTGT thì không được khấu trừ nữa.
  • Bộ tài chính ban hành công văn 1818/TCT-KK ban hành ngày ngày 19/05/2014  và 3283/CTTTHT quy định cụ thể về thuế gtgt  như sau:
  • Từ ngày 01/01/2014 doanh nghiệp phát hiện hóa đơn kê khai sót hóa đơn đầu vào thì sẽ được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ gần nhất thời điểm phát hiện sai sót, với điều kiện trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp.

Để các bạn hiểu rõ hơn về trường hợp kê khai sót hóa đơn đầu vào tham khảo trường hợp kê khai sót hóa đơn đầu vào 

Công ty B mua hàng hóa ngày 12/04/2014. Hiện tại ở kỳ quyết toán thuế tháng 4/2014 công ty A không kê khai khấu trừ cho hóa đơn này. Đến ngày 20/07/2014 thì mới phát hiện ra kê khai sót hóa đơn đầu vào, thực hiện kêk hai bổ sung ngay vào kỳ kế toán tiếp theo của tháng 7/2014 ngay.

Như vậy phát hiện kê khai sót hóa đơn đầu vào ở thời điểm nào thì doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung khấu trừ thuế ngay ở thời điểm đó. Chỉ cần trước khi có quyết quyết toán thanh tra thuế tại doanh nghiệp là được. khóa học thanh toán quốc tế chuyên sâu

Công ty B có hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 01/01/2014. Trong kỳ kê khai thuế tháng 01/2014, công ty bỏ sót không kê khai khấu trừ hóa đơn này. Đến ngày 30/03/2014 Công ty phát hiện hóa đơn bỏ soát chưa kê khai thì công ty kê khai khấu trừ bổ sung đối với hóa đơn bỏ sót vào kỳ kê khai tháng 03/2014.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: Thời hạn kê khai hóa đơn đầu vào năm 2017, xử lý hóa đơn kê khai bị bỏ sót, kê khai hóa đơn đầu vào bị sót, kê khai sót hóa đơn đầu ra, hạch toán hóa đơn đầu vào bị sót, cách kê khai bổ sung thuế gtgt đầu vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *