Home / Tag Archives: quy định về thuế suất GTGT và TNDN với đơn vị sản xuất phần mềm

Tag Archives: quy định về thuế suất GTGT và TNDN với đơn vị sản xuất phần mềm

Cách tính thuế TNDN với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

xuất hóa đơn bị sai

Bộ tài chính và nhà nước đã ban hành nhiều quy định nới lỏng, tạo điều kiện với các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân sản xuất phần mềm,ứng dụng điện tử. Bạn đang quan tâm về hướng dẫn tính thuế suất TNDN đối với đơn vị sản xuất phần …

Chi tiết...
Share