Shadow

Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp tính và nộp thuế TNDN, kế toán hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Sử dụng tài khoản gì? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

>>> Xem thêm >>> Cách tính thuế TNDN với doanh nghiệp sản xuất phần mềm 

1. Tài khoản sử dụng hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản sử dụng hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp là TK 3334

a. Nội dung: Tài khoản này phản ánh khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và tình hình tăng, giảm khoản thuế đó.

b. Kết cấu:  hoc lap va kiem soat bctc cap toc

 • Bên Nợ:

– Nộp thuế TNDN vào NSNN

– Số thuế TNDN tạm nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp

 • Bên Có:

– Số thuế TNDN phải nộp

– Số thuế TNDN tạm nộp nhỏ hơn số thuế TNDN phải nộp

 • Số dư: Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có

– Số dư bên Nợ: Số thuế TNDN đã nộp lớn hơn số thuế TNDN phải nộp

– Số dư bên Có: Số thuế TNDN còn phải nộp cuối kỳ.

hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp

>>> Xem thêm >>> Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

2. Cách định khoản thuế thu nhập doanh nghiệp

a. Khi tính thuế TNDN

 • Nợ TK 821
 • Có TK 3334

b. Khi nộp tiền thuế TNDN vào NSNN

 • Nợ TK 3334
 • Có TK 111, 112

c. Cuối năm, xác định số thuế TNDN phải nộp trong năm tài chính:

Nếu số thuế TNDN phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN đã tạm nộp, ghi số chênh lệch:

 • Nợ TK 3334
 • Có TK 821

Nếu số thuế TNDN phải nộp lớn hơn số thuế TNDN đã tạm nộp, ghi số chênh lệch:

 • Nợ TK 821
 • Có TK 3334

Khi nộp số thuế TNDN còn thiếu vào NSNN, ghi:

 • Nợ TK 3334
 • Có TK 111, 112

Kế toán Lê Ánh

Có đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng; Chúng tôi có dịch vụ kế toán thuế tốt nhất với giá cả tốt nhất. Với nghiệp vụ chính xác – nhanh chóng sẽ tiết kiệm thời gian tối đa cho quý doanh nghiệp

Công ty Dịch vụ kế toán Lê Ánh

Địa chỉ:

Cơ Sở 1 : 473 Nguyễn Trãi – TP. Hà Nội
Cơ sở 2 : 40 Vũ Phạm Hàm – TP. Hà Nội

Liên hệ: 0966 27 1188

Email: ketoanleanh@outlook.com

website: học xuất nhập khẩu | học kế toán thuế | dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.