Shadow

Tổng hợp chi tiết lịch nộp tờ khai thuế năm 2017

Không chỉ kế toán mà chủ doanh nghiệp rất quan tâm tới tới lịch nộp các tờ khai thuế năm 2017 vi ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và lợi ích kinh tế của doanh nghiệp đó.Bạn chưa nắm rõ hãy tham khảo ngay bài viết hướng đầy đủ nhất lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017 tại đây do kế toán trưởng tại trung tâm kê toán Lê Ánh trình bày nhé.

>>>Xem thêm:  Cách kết chuyển các số dư tài khoản theo thông tư 133

I. THỐNG KÊ LỊCH NỘP TỜ KHAI THUẾ NĂM 2017

Bộ tài chính và tổng cục thuế đã quy định hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2017 áp dụng như sau:

1, Doanh nghiệp mới thành lập

 • Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
 • Nếu chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thì hạn nộp tờ khai chậm nhất trong 30 ngày từ khi nhận giấy đăng ký kinh doanh.

2, Hạn nộp tờ khai với doanh nghiệp đang hoạt động khoá học hành chính sự nghiệp

 • Trường hợp doanh nghiệp không có thay đổi vốn tăng/giảm chi nhánh, thì khôn phải nộp tờ khai thuế môn bài, mà nộp tiền thuế chậm nhất vào ngày 31/1/2017.
 • Trường hợp, trong năm có sự có thay đổi vốn điều lệ và thay đổi số lượng chi nhánh dẫn đến tăng/giảm số tiền thuế môn bài thì phải nộp chậm nhất ngày 31/12. Năm  thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Thời hạn nộp và kê khai thuế môn bài năm 2017

II. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ LỊCH NỘP TỜ KHAI THUẾ NĂM 2017

Khi tìm hiểu lịch nộp tờ khai thuế năm 2017 doanh nghiệp cần quan tâm những điều sau:

 • DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Hạn nộp muộn nhất là 30 ngày kể từ khi cấp GP ĐKKD.
 • DN mới thành lập nhưng hoạt động ngay: Hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
 • DN đang hoạt động không thay đổi vốn điều lệ: Trường hợp này, doanh nghiệp chỉ cần nộp tiền thuế môn bài mà không phải nộp tờ khai.
 • DN đang hoạt động có thay đổi vốn điều lệ ( làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Đối với trường hợp này, hạn nộp tờ khai thuế chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

 III. THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT, TNCN, TNDN VÀ BÁO CÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

1. Nộp tờ khai thuế theo tháng

 • Hạn muộn nhất ngày 20 của tháng tiếp theo

2. Nộp tờ khai thuế theo quý

 •  Chậm Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo

3. Nếu doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán theo năm

 • Hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Nếu doanh nghiệp chia tách, hợp nhất và sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động: Thì hạn nộp châm nhất là ngày thứ 45 kể từ  khi có quyết định.

IV.  LICH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ NĂM 2017

Kế toán trưởng tại kế toán Lê Ánh đã tổng hợp lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017 vào bảng dưới đây. Kế toán nên lưu về máy để tham khảo, sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc sau này.

 THÁNG          THỜI HẠN NỘP  DN KÊ KHAI THEO QUÝ DN KE KHAI THEO THÁNG
1 20/01/2017   Tờ khai Thuế GTGT T12/2016

Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

1 30/01/2017 30/01/2017 Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp thuế môn bài năm 2017

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

2 20/02/2017   Tờ khai Thuế TNCN T1/2017

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3           20/03/2017   Tờ khai Thuế GTGT T2/2017

Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)

3 31/03/2017 Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

4 20/4/2016   Tờ khai Thuế GTGT T3/2017

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

4 03/5/2017

(do 30/4/2017 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

5  22/5/2017 (do 20/5/2017 là thứ 7) Tờ khai Thuế GTGT T4/2017

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

6 20/6/2017 Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

7 20/7/2017 Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có

7 31/8/2017

(do 30/7/2017 là chủ nhật)

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017        Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2/2017

8 21/8/2017

(do 20/8/2017 là CN)

Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

9 20/9/2017 Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10 20/10/2017 Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10  30/10/2017 Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017       Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3/2017

 11  20/11/2017 Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12 20/12/2017 Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)

Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

 Kế toán Lê ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan:  thời hạn nộp tờ khai thuế, hạn nộp bctc năm 2016, thời hạn nộp thuế tndn, hạn nộp thuế môn bài năm 2017, thời hạn kê khai các loại thuế theo quy định, hướng dẫn kê khai thuế trong năm 2017, hạch toán thuế TNCN là gì, thời điểm kê khai thuế TNDN, thuế môn bài

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *