Shadow

Phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã phải xử lý như thế nào?

Hiện nhiều doanh nghiệp mới đi vào sử dụng hóa đơn điện tử, trong giai đoạn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử sẽ gặp nhiều vướng mắc và không thể tránh khỏi những sai sót. Trong trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã thì phải xử lý như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây để biết cách xử lý nhé!

Xem thêm: Hóa đơn điện tử và những câu hỏi thường gặp

Xử lý những trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã 

1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót khóa học hành chính nhân sự chuyên nghiệp

Trong trường hợp này thì người bán thực hiện:

  • Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót
  • Lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. học xuất nhập khẩu ở đâu

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót

Trong trường hợp này thì xử lý như sau:

a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót học kế toán ở đâu tốt

  • Đối với trường hợp này người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại hóa đơn;

Thông báo hủy hóa đơn điện tử

b) Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng

  • Đối với trường hợp này thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.
  • Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
  • Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”. kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc
  • Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót

Trong trường hợp này thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua theo hướng dẫn tại mục 1 hoặc mục 2 đã được trình  bày ở trên khoá học xuất nhập khẩu thực tế

Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

4. Cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cho người bán.

Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Xem thêm bài viết: 05 điểm cần chú ý trong Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Như vậy qua bài viết trên đây các bạn đã biết được cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã trong nhiều trường hợp khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Bài viết hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã được biên soạn bởi các chuyên gia của kế toán thuế doanh nghiệp. Nếu bạn đang muốn theo học kế toán có thể tham khảo khóa học kế toán tổng hợp thực hành để được các kế toán trưởng trực tiếp hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.