Shadow

Điều kiện áp dụng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Có những phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) nào? Điều kiện áp dụng phương pháp đó là gì? Trả lời được những câu hỏi này thì các bạn sẽ lựa chọn được phương pháp trích khấu hao TSCĐ phù hợp cho doanh nghiệp mình. 

Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ

 • Phương pháp khấu hao đường thẳng.
 • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.
 • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Điều kiện áp dụng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của doanh nghiệp: bang ke toan

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

1. Phương pháp khấu hao đường thẳng

Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tphcm

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là:

 • Máy móc, thiết bị;
 • Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm;
 • Thiết bị và phương tiện vận tải;
 • Dụng cụ quản lý;
 • Súc vật, vườn cây lâu năm.

⇒ Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian sử dụng tài sản cố định thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Xem thêm: Hạch toán hao mòn tài sản cố định

2. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.

TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng); kỹ năng xin việc
 • Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

3. Phương pháp khấu hao TSCĐ theo số lượng, khối lượng sản phẩm:

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;
 • Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;
 • Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

– Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

– Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng tài sản cố định mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng tài sản cố định.

Khi doanh nghiệp thay đổi phương pháp trích khấu hao TSCĐ cần phải làm gì?

Trường hợp đặc biệt cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng tài sản cố định để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.

Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy trên đây Kế toán thuế doanh nghiệp đã thông tin đến các bạn những điều kiện giúp doanh nghiệp lựa chọn hình thức trích khấu hao tài sản cố định phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Xem thêm: Kế toán tài sản cố định, chi phí trả trước

Nếu bạn đang muốn theo học kế toán có thể tham khảo khóa học kế toán tổng hợp thực hành cho người mới bắt đầu để được các kế toán trưởng trực tiếp hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.