Home / Biên tập viên

Biên tập viên

Những khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế được tính vào chi phí được trừ

Khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế

Những khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trừ một số trường hợp. Những khoản chi này vẫn được tính vào chi phí được trừ – đó là những khoản chi nào? …

Chi tiết...

Không có mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ gặp những bất lợi gì?

Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động không? Người lao động khi không đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân sẽ ảnh hưởng gì đến quyền lợi của mình? Làm rõ những vấn đề về mã …

Chi tiết...
Share