Shadow

Những khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế được tính vào chi phí được trừ

Những khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trừ một số trường hợp. Những khoản chi này vẫn được tính vào chi phí được trừ – đó là những khoản chi nào? Kế toán thuế doanh nghiệp sẽ chia sẻ trong bài viết dưới đây

Xem thêm: Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế được tính vào chi phí được trừ

– Các khoản thực chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Chi phí đào tạo cán bộ phòng
 • Chống HIV/AIDS của doanh nghiệp
 • Chi phí tổ chức truyền thông phòng
 • Chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp
 • Phí thực hiện tư vấn khóa học quản trị nhân sự
 • Khám và xét nghiệm HIV
 • Chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.

– Khoản thực chi để thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

– Khoản thực chi để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

– Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động bao gồm: khóa học xuất nhập khẩu tại tphcm

 • Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.
 • Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp

– Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như:

 • Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động;
 • Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; tự học xuất nhập khẩu
 • Chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau;
 • Chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập;
 • Chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động;
 • Chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động và bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động theo quy định của pháp luật)
 • Những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. khóa học hành chính nhân sự online

Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia cho 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì:

Việc xác định 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia cho số tháng thực tế hoạt động trong năm. nên học kế toán ở đâu

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

– Các khoản chi khác mang tính chất đặc thù, phù hợp theo từng ngành nghề, lĩnh vực theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trên đây Kế toán thuế doanh nghiệp đã chia sẻ cho các bạn những khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Mong rằng những thông tin trong bài viết hưu ích với các bạn!

Các bạn quan tâm và có nhu cầu học thêm kế toán có thể tham khảo: Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.