Shadow

Nội dung mới  của TT 130/2016/TT-BTC bổ sung thông tư về thuế

TT130/2016/TT-BTC được sửa đồi thêm nhiều điểm thay đổi mới do Bộ tài chính ban hành ngày 16/09/2016 theo công văn 4238/TCT-CS, thay đổi nhiều chính sách thuế quan trọng. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc cụ thể trong bài viết này về quy định bổ sung các luật thuế mới .

>>>>Xem thêm:  Những điều cần biết khi viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

Tổng cục thuế ban hành công văn số 4238/TCT-CS bổ sung thêm những nôi dung mới của TT130/2016/TT-BTC có nhiều thay đổi quan trọng về thuế GTGT, TTDB, TNDN cụ thể như sau:.

I. NHỮNG THAY ĐỔI BỔ SUNG MỚI NHẤT TRONG TT130/2016/TT-BTC

1. Thay đổi về thuế GTGT trong  thông tư 130/2016/TT-BTC khoá học hành chính sự nghiệp

  • Công văn bổ sung các luật thuế mới, thêm các đối tượng không chịu thuế GTGT như: dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật (y tế, dinh dưỡng và hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí), vận chuyển hành khách bằng xe buýt công cộng, xe điện( tàu điện). khóa học kế toán tại tphcm
  • Sửa đổi, bổ sung đối tượng và những trường hợp được hoàn thuế GTGT quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2017/TT-BTC.

2. Thay đổi về thuế tiêu thụ đặc biệt ( TTDB)

  • Công văn 4238/TCT-CS cũng nêu ra các trường hợp được sửa đổi, bổ sung giá tính thuế TTDB.
  • Ghi nhận sửa đổi và bổ sung nội dung khấu trừ thuế TTDB

học kế toán thuế

Thông tư 130/TT-BTC quy định sửa đổi bổ sung các thông tư mới

3. Thay đổi về quản lý thuế

  • Công văn mới này ghi nhận thay đổi bổ sung mức tiền chậm nộp thuế và nộp phạt.
  • Sửa đổi bổ sung các luật thuế mới, cách xác định tiền chậm nộp thuế

Xem thêm >>> Những điều cần biết khi viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

4. Quy định sửa đổi bổ sung miễn thuế sử dụng đất phí nông nghiệp

  • Thông tư 130/2016 và công văn 4238 áp dụng với các trường hợp sử dụng đất phi nông nghiệp với hộ gia đình, các nhân có số thuế sử dụng đất nộp hàng năm từ 50 nghìn trở xuống. khai báo hải quan
  • Trường hợp, có nhiều thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng miễn thuế tính trên tổng số thuế phải nộp của các thửa đất.
  • Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện miễn thuế khi sử dụng đất phi nông nghiệp mà đã nộp vào NSNN thì được thực hiện hoàn trả theo quy định của luật thuế.

5.  Sửa đổi bổ sung áp dụng với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Công văn 4238 TCT-CS quy định bổ sung các luật thuế mới trong  trường hợp đầu tư thêm máy móc thiết bị thường xuyên không còn bị xem xét là đầu từ mở rộng.

Áp dụng trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2013, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định doanh nghiệp, sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư, sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư mà đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đầu tư bổ sung máy móc và thiết bị thường xuyên không tăng công suất kinh doanh theo đề án đã được đăng ký, phê duyệt thì không cần phải đầu tư mở rộng ”.

 Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: thông tư 130/2016/TT-BTC, điểm mới trong thông tư 130/2016, thông tư 130/2016 sửa đổi bổ sung 5 điểm mới, những luật thuế mới nhất năm 2017, thông tư thuế 2017, các quy định về luật thuế mới nhất, điêm mới của TT130/2016,tt130/2016/tt-btc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *