Shadow

Khách mua hàng không lấy hóa đơn xử lý thế nào

Khách mua hàng với giá trị nhỏ không lấy hóa đơn thì sẽ kê khai thuế GTGT như thế nào. Tham khảo bài viết nghiệp vụ chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

>>> Xem thêm: Toàn bộ những điều cần biết khi xuất hóa đơn bị sai

I. Quy định về trường hợp mua hàng không lấy hóa đơn 

Khi bán hàng lẻ bạn hay gặp trường hợp, khách mua hàng không lấy hóa đơn GTGT sẽ thực hiện kê khai thuế ra sao.

Giá trị của từng lần mua hàng lớn hơn 200.000 nghìn đồng hoặc nhỏ hơn 20.000 nghìn đồng với khách lẻ có cần xuất lại hóa đơn cho khách lẻ thì có cần phải xuất hóa đơn hay không? Có văn bản pháp lý nào dùng để đối chiếu không, dựa theo văn bản pháp lý nào.

Dựa theo quy định tại điều 16 của điểm b, thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và quy định tại điều 18 của TT39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Theo đó: Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hóa dịch vụ có giá trị từ 200.000 đồng trong mỗi lần giao dịch mà người mua không lấy hóa đơn hay không cung cấp tên và địa chỉ, điền đầy đủ thông tin về mã số thuế nếu có của đơn vị, vậy trong trường hợp này có phải viết và điền hóa đơn không.

Theo quy định trên thì người bán hàng vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ nội dung trên hóa đơn là “người mua không lấy hoá đơn” hoặc điền đầy đủ các thông tin chi tiết là “người mua không cung cấp tên, địa chỉ hoặc mã số thuế”.

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán thấp hơn 200.000 đồng ở mỗi lần mua thì doanh nghiệp không phải lập hóa đơn trong mỗi lần mua. Trừ trường hợp người mua hàng yêu cầu lập hóa đơn trong mỗi lần mua hàng. hoc ke toan hanh chinh su nghiep o dau tot

Đơn vị bán hàng phải lập bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ. Thông tin trên bảng kê mua hàng hóa phải có đầy đủ thông tin về tên, thông tin về mã số thuế, tên và địa chỉ của người bán hàng, thông tin hàng hóa dịch vụ người bán, tên hàng hóa, giá trị hàng hóa, giá trị bán ra, thông tin của ngày lập hóa đơn dựa trên tên và chữ ký người lập bảng kê.

Nếu người bán hàng lập thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để bảng kê hàng hóa bán lẻ đều có tiêu thức ghi về “ thuế suất giá trị gia tăng” và ghi nhận “tiền thuế giá trị gia tăng”.

>>>Xem thêm >>> Hóa đơn ghi sai mã số thuế bị xử lý như thế nào

khách hàng không lấy hóa đơn
                                          Khách hàng không lấy hóa đơn xử lý như thế nào 

Quy định về hàng hóa và dịch vụ bán ra phải ghi trên bảng kê kèm theo trình tự bán hàng trong ngày tính theo mẫu số 5.6 của phụ lục 5 đã ban hành kèm theo TT39/TT_BTC.

Theo quy định, cuối ngày bán hàng, đơn vị kinh doanh phải lập hóa đơn giá trị gia tăng ghi lại số tiền bán hàng hóa lập một hóa đơn ghi rõ số tiền bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trong một ngày được thể hiện trong dòng tổng của bảng kê bán hàng, ký tên phải giữ lại từng liên giao cho người mua, kèm theo các liên khác luân chuyển theo quy định.

Phải có đầy đủ các tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”. kế toán giá thành sản xuất

II. Quy định khi mua hàng khách không lấy hóa đơn

Như vậy theo quy định khi mua hàng khách không lấy hóa đơn với giá trị:

  • Lơn hơn 200.000 thì phải xuất hóa đơn (dù khách hàng không lấy hóa đơn). Trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn vẫn phải xuất bán đầy đủ. Nếu không xuất bán hóa đơn sẽ bị phạt từ 10 – 20 triệu. Chiếu theo quy định tại Điều 5 của TT 176/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung hông tư 10/2014/TT-BTC)
  • Trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng có giá trị nhỏ hơn 200.000 thì không phải xuất hóa đơn nhưng vẫn xuất khách hàng yêu cầu lập hóa đơn. Cuối ngày kế toán phải lập bảng kê theo tổng số tiền đã có để xuất hóa đơn bằng 01 bảng theo đúng tổng số tiền có trên bảng kê.

Tham khảo chi tiết nghiệp vụ tại CV165/TCT-DNL ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2017 hướng dẫn quy định về trường hợp lập hóa đơn giá trị gia tăng trong năm 2017.

khách hàng không lấy hóa đơn
                                           Bán hàng không lấy hóa đơn nên hạch toán như thế nào

>>> Căn cứ:
Tại Khoản 7, Điều 3 TT 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 do Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về thuế GTGT và quản lý thuế tại nghị định 12/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/02/2015, quy định chi tiết về việc thi hành luật và sửa đổi, bổ sung các điều có trong luật thuế bổ sung quy định của những Nghị định về thuế.

Sửa đổi và bổ sung các điều khoản tại TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, quy định về hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ.

Ví dụ thực tế: công ty dịch vụ truyền hình An Viên cung cấp dịch vụ truyền hình gồm: thông tin truyền hình, kỹ thuật số và những dịch vụ GTGT khác qua mạng truyền hình không phân biệt được tổng giá trị thanh toán bằng 200.000 đồng hoặc có giá trị dưới 200.000 đồng) nhưng khách không lấy hóa đơn thì công ty Dịch vụ Truyền Hình An Viên vẫn phải lập chung một hóa đơn cụ thể ghi nhận tổng doanh thu các hóa đơn phát sinh tại kỳ tính cước. Trên chỉ tiêu này kế toán phải ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn”. 

Công ty truyền hình An Viên sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi xác định số liệu về giá trị tuyền hình thực tế đã cung cấp cho khách hàng phải đảm bảo toàn bộ giá trị trên và phải được kê khai và hạch toán khi tính thuế. Dữ liệu giá trị dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải đảm bảo lưu trữ để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

  • Tham khảo chi tiết nghiệp vụ tại Công Văn 165/TCT-DNL ban hành ngày 12/01/2017 lập hóa đơn giá trị gia tăng 2017.
  • Tham khảo quy định trực tiếp về trường hợp mua hàng không lấy hóa đơn tại các văn bản hướng dẫn tại đây:
  • Điều 16 điểm b Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. 
  • Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *