Shadow

Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh – Kế toán Lê Ánh 

Viết sai, nhầm hóa đơn là điều không tránh khỏi, với những hóa đơn đã phát hành kế toán viết hóa đơn điều chỉnh. Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cụ thể bạn đọc cách viết hóa đơn điêu chỉnh trong bài viết này nhé.
>>>Xem thêm: Tất tần tật những bút toán thực hiện cuối kỳ mà kế toán phải biết

I. Những trường hợp phải viết hóa đơn điều chỉnh khoá học hành chính sự nghiệp

Kế toán phải viết hóa đơn điều chỉnh trong các trường sau: 

  • TH1: Hóa đơn đã lập bị sai mã số thuế
  • TH2: Hóa đơn đã lập bị sai số lượng
  • TH3: Hóa đơn đã lập sai đơn giá
  • TH4: Hóa đơn đã lập sai thành tiền

II. Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh trong những trường hơp cụ thể

a. Hóa đơn đã viết sai tên, địa chỉ  nhưng không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp
Khi viết hóa đơn điều chỉnh với những hóa đơn viết sai tên, địa chỉ và mẫ số thuế người mua được đánh giá là những hóa đơn điều chỉnh không ảnh hướng đến số thuế phải nộp, kế toán thực hiện viết lại hóa đơn điều chỉnh như sau:
Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi lại đầy đủ các nội dung viết sai
Bước 2: Viết hóa đơn điều chỉnh cùng ngày với ngày lập lại biên bản điều chỉnh. Nội dung của hó đơn điều chỉnh gồm những phần sau : khóa học nguyên lý kế toán
“Hóa đơn điều chỉnh tên/địa chỉ/MST của hóa đơn GTGT ký hiệu….., mẫu số…… Số hóa đơn….. được lập ngày………… đã kê khai quý/tháng…..” .Trên hóa đơn bỏ trống cột phần thành tiền và tiền thuế.

 Hóa đơn như thế nào thì phải viết lại hóa đơn điều chỉnh

       Viết hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp viết sai tên, địa chỉ không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp     

b. Viết hóa đơn điều chỉnh giảm số thuế trên hóa đơn
Trường hợp viết hóa đơn điều chỉnh là hóa đơn viết đã viét sai số thuế lớn hơn số thuế phải nộp đã nộp, kế toán phải viết hóa đơn điều chỉnh giảm thuế như sau:
Bước 1: Lập lại biên bản điều chỉnh hóa đơn
Bước 2: Trên hóa đơn điều chỉnh ghi tiền hàng, tiền thuế phải nộp với nội dung như sau:
“Điều chỉnh giảm cột đơn giá/ tính thành tiền/tiền thuế/thuế suất….của hàng hóa….của hóa đơn ký hiệu…., mẫu số……số…… được lập ngày……………
Bước 3: Tiến hành kê khai lại hóa đơn điều chỉnh theo công văn 3430/TCT-KK của tổng cục thuế.
Nếu hóa đơn điều chỉnh được lập ra bởi bên bán thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh và giảm vào bảng kê đầu ra và ghi âm số thuế GTGT đầu ra.
Đối với bên mua, khi viết hóa đơn điều chỉnh thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm trên bảng kê đầu vào, ghi âm giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. nghiệp vụ thanh toán quốc tế

>>> Xem thêm >>> Quy định về chế độ thai sản mới nhất năm 2017
c. Viết hóa đơn điều chỉnh tăng số thuế trên hóa đơn
Bước 1: Tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.
Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh tăng tiền hàng, tiền thuế với nội dug như sau:
“Điều chỉnh tăng đơn giá/thành tiền/tiền thuế/thuế suất….của hàng hóa..…. của hóa đơn ký hiệu…., mẫu số……, số…… được lập ngày……………
Bước 3: Viết hóa đơn điều chỉnh kê khai tăng áp dụng với bên mua và bên bán như sau:
Bên bán, thực hiện kê khai viết hóa đơn điều chỉnh tăng vào bảng kê đầu ra trong kỳ lập hóa đơn.
Đối với bên mua, thực hiện kê khai hóa đơn điều tăng vào bảng kê, viết hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào như các hàng hóa thông thường khác.
Để hoàn thiện kỹ năng kế toán của mình, biết được cách xử lý hóa đơn chứng từ, các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình làm kế toán bạn đọc tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn thực tế do kế toán trưởng phụ trách các lớp học kế toán thực hành tại trung tâm Lê Ánh trình bày.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!
Từ khóa liên quan: Cách viết hóa đơn điều chỉnh, hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh, điều chỉnh hóa đơn viết sai, hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm giá, cách viết hóa đơn giảm giá hàng bán, điều chỉnh hóa đơn theo tt39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.