Shadow

Hướng dẫn xử lý trường hợp xuất hóa đơn nhảy quyển

Xuất hóa đơn nhảy quyển là như thế nào, doanh nghiệp của bạn đã bao giờ gặp trường hợp xuất phải hóa đơn bị nhảy quyển chưa. Trường hợp này kế toán cần xử lý những gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết chi tiết tại đây nhé.  hoc ke toan hanh chinh su nghiep o dau tot

>>>Xem thêm: Cách xử lý lỗi treo trên excel (Not responding)

Doanh nghiệp xuất hóa đơn nhảy quyển có ảnh hưởng tới nghiệp vụ kế toán tại trung tâm không?

Công ty may An Phú trong quý I đặt in 10 cuốn hóa đơn GTGT khi viết hóa đơn, kế toán sơ xuất viết hóa đơn từ quyển thứ 3 bỏ qua 2 quyển đầu chưa viết. Vậy trường hợp này kế toán viết hóa đơn nhảy quyển có phải xuất lại hóa đơn hay bị phạt hành chính gì không. Hướng xử lý tình huống viết phải hóa đơn nhảy quyển này như thế nào?

Câu hỏi của kế toán viên tại công ty may An Phú về trường hợp xuất hóa đơn nhảy quyển dựa vào điểm d khoản 1 điều 16 của TT39/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính quy định cụ thể như sau: kế toán sản xuất và tính giá thành

I. Những trường hợp xuất hóa đơn nhảy quyển thường gặp

Quy định về điểm d) Hóa đơn lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn và được viết liên tục từ số nhỏ đến lớn, trừ các trường hợp mà doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc về hàng hóa trong cùng một mẫu hóa đơn.  

Nếu trường hợp doanh nghiệp viết phải hóa đơn nhảy quyển sẽ xử lý như sau: 

Trường hợp 01: Doanh nghiệp thu hồi hóa đơn để xuất cho khách hàng mà dễ liên hệ về việc thỏa thuận thu hồi thì doanh nghiệp nên: 

 • Lập lại biên bản thu hồi về hóa đơn đã xuất, phải ký và đóng dấu đầy đủ giữa các bên 
 • Kế toán xuất lại hóa đơn theo thứ tự từ quyển thứ 01
 • Đối với những hóa đơn thu hồi phải được tập hợp lại tại cuống, gạch chéo các liên sau này khi làm báo cáo sử dụng hóa đơn ghi xóa bỏ mục trên chỉ tiêu [15]
xuất hóa đơn nhảy quyển
                                                                               Xuất hóa đơn nhảy quyển nên xử lý thế nào

Trường hợp 02: Vẫn tiếp tục viết hóa đơn nhảy cách nhưng doanh nghiệp sẽ bị phạt 

 • Với cách này thì doanh nghiệp vẫn chấp nhận nộp tiền phạt để sử dụng hóa đơn nhảy cuốn tiếp theo. 
 • Tiếp tục xuất hóa đơn cho hết quyển thứ 03 rồi sau đó kế toán sử dung những hóa đơn tiếp theo từ quyển 01 như bình thường. 

Quy định nghiệp vụ cụ thể với trường hợp xuất hóa đơn nhảy quyển được quy định cụ thể tại điểm b2, khoản 3 của  Điều 11 tại TT10/2014/TT-BTC quy định về mức phạt với từng trường hợp ghi những số liệu như sau: Quy định phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng áp dụng với những hành vi lập hóa đơn không áp dụng với số thứ tự áp dụng với hành vi lập hóa đơn không theo số thứ tự từ nhỏ tới lớn theo đúng quy định. 

>>>Xem thêm >>> Khách mua hàng không lấy hóa đơn xử lý như thế nào?

II. Quy định về cách lập thủ tục hủy hóa đơn như sau

Hồ sơ và thủ tục hủy hóa đơn được quy định tại điều 29 của TT 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định như sau: 

>> Quy định về hồ sơ hủy hóa đơn viết nhầm quyển gồm chứng từ

 • Mở quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp mở hội đồng kinh doanh 
 • Lập bảng kê hóa đơn cần hủy ghi đầy đủ và chi tiết hóa đơn kèm theo mẫu số của hóa đơn, ký hiệu về số lượng hóa đơn hủy từ số bao nhiêu ….đến số … kê thông tin chi tiết với từng số trên hóa đơn nếu số hóa đơn này cần hủy không liên tục).
 • Lập biên bản hủy hóa đơn
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn chi tiết về nội dung: chi tiết gồm chủng loại, ký hiệu và số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, ghi kèm lý do hủy hóa đơn gồm những gì, quy định về hóa đơn hủy và ngày giờ hủy hóa đơn cùng với phương pháp hủy phải được quy định tại mẫu  3.11 quy định về ngày giờ hủy hóa đơn với ngày giờ hủy hóa đơn và phương pháp hủy theo mẫu số 3.11 tại phụ lục số 3 hướng dẫn cụ thể kèm theo thông tư này.
 • Bộ hồ sơ hủy hóa đơn lưu tại chỗ gồm tổ chức và hộ cá nhân kinh doanh được lưu theo tổ chức, quy định về hồ sơ hủy hóa đơn sẽ được lưu tại tổ chức và hộ cá nhân kinh doanh có sử dụng hóa đơn. Thông báo lại kết quả hủy hó đơn được thành lập (02) bản, một bản lưu lại và một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hạn nộp chậm nhất không được quá 05 ngày từ khi thực hiện hủy hóa đơn.
xuất hóa đơn nhảy quyển xử lý thế nào
                   Quy định về xuất hóa đơn nhầm quyển đã nêu rõ tại điều 29 của TT29/TT-BTC 

III. Phương án giải quyết với trường hợp xuất hóa đơn nhảy quyển 

Cách thứ 1:  Trường hợp doanh nghiệp dùng quyển hóa đơn viết nhầm Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục dùng quyển hoá đơn viết cách

>>> Doanh nghiệp hủy quyển xuất  hóa đơn nhảy quyển chưa được dùng theo thủ tục hủy hóa đơn như sau: 

 • Lập thủ tục hủy hóa đơn
 • Khi báo cáo sử dụng sử dụng hóa đơn kê mục hủy chỉ tiêu [19]: số quyển chưa dùng đến

Cách thứ 02: Trường hợp doanh nghiệp trong tiếp tục sử dụng quyển hóa đơn viết nhầm thì làm thủ tục hủy quyển hóa đơn viết nhầm và bắt đầu dụng lại quyển hóa đơn từ số 01

>>> Thủ tục như sau: 

 • Lập biên bản thu hồi hóa đơn đã viết sai
 • Tiếp theo làm thủ tục hủy hóa đơn 
 • Làm báo cáo về thủ tục hủy hóa đơn kê khai sử dụng theo chỉ tiêu số (19) để hủy cuốn thứ 03.

Theo điểm b, b1, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC của Bộ tại chính quy định mức phạt viết hóa đơn nhầm quyền như sau:

 • “b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định. Trường hợp hóa đơn được lập theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn thực hiện lập hóa đơn theo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • b.1) Quy định về mức phạt cảnh cáp việc lập hóa đơn phải được thực hiện liên tục từ nhỏ tới lớn, với quyển có số thứ tự đã lớn hơn được dùng ở trước đó. Quy định về tổ chức, cá nhân sau khi doanh nghiệp phát hiện phải thực hiện hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

Ví dụ thực tế: Công ty Mai Anh lập 14 quyển hóa đơn bán hàng, quy định viết các quyển hóa đơn từ nhỏ đến lớn, kế toán viết nhầm từ quyển thứ 6 không viết quyển 1. Trường hợp này công ty quyết định làm thủ tục hủy hóa đơn với quyển thứ 06 và bắt đầu viết hóa đơn từ quyển thứ 01 trở đi như bình thường.

Hotline tư vấn khóa học kế toán thực hành: 0904 848 855/Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *