Shadow

Hóa đơn ghi sai mã số thuế xử lý như thế nào

Doanh nghiệp của bạn xuất hóa đơn hoặc nhận hóa đơn từ khách hàng phát hiện trên hóa đơn ghi sai mã số thuế. Trường hợp này có được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó hay phải làm làm biên bản điều chỉnh hóa đơn , kế toán cần phải làm những gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiếthoc ke toan hanh chinh su nghiep o dau tot

>>> Xem thêm: Khách mua hàng không lấy hóa đơn xử lý thế nào

I. Căn cứ pháp lý khi viết sai mã số thuế 

Căn cứ vào công văn số 1277/TCT-CS quy định về hóa đơn chứng từ ban ngày năm 2016. Dựa vào quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 20 của TT 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 hướng dẫn về thực hiện và thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/5/2010. Quy định tại nghị định số  04/2014/NĐ-CP  ban hành ngày 17/1/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Quy định cụ thể về việc ghi sai mã số thuế tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015.

Quy định và bổ sung các điều về luật sửa đổi, bổ sung những điều của Nghị đình về luật thuế và sử đổi, các điều của TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 theo quy định của  Bộ tài chính về hóa đơn hàng hóa, dịch vụ.

hóa đơn ghi sai mã số thuế
Hóa đơn ghi sai mã sô thuế phải làm biên bản điều chỉnh hóa đơn

II. Hướng dẫn phân tích cụ thể về trường hợp hóa đơn bị ghi sai mã số thuế 

 Phân tích cụ thể về trường hợp hóa đơn bị ghi sai mã số thuế:

 • Nếu hóa đơn đã lập có ghi sai sót các trường hợp về tên, địa chỉ  người mua trên hóa đơn nhưng ghi đúng về mã số thuế và những chỉ tiêu về  tên hàng, số lượng và đơn giá. Chi phí thành tiền, thuế suất và tiền thuế… thì 2 bên lập và nhận hóa đơn phải tiến hành làm biên bản điều chỉnh không cần lập lại hóa đơn điều chỉnh. ứng dụng bsc là gì

Trong trường hợp hóa đơn đã lập ghi sai về Mã số thuế, nội dung tên hàng hóa và đơn vị tính giữa các bên thì kế toán phải lập biên bản điều chỉnh đồng thời xuất lại hóa đơn điều chỉnh, trên những chỉ tiêu khác sẽ không phải theo đổi gạch chéo.

Ví dụ: Ngày 19/07 công ty Dịch vụ Kế toán Việt xuất hóa đơn dịch vụ cho công ty Thương Mại Bắc Ninh Bình hóa đơn  tư vấn dịch vụ. Trên nội dung ghi sai sót thông tin sau:

 • Số tiền đúng: 20.000.000
 • Thuế: 2.000.000
 • Tổng thanh toán: 22.000.000
 • Viết sai thành: Tiền hàng: 21.000.000
 • Thuế: 2100.000
 • Tổng thanh toán: 21.200.000

Trường hợp hóa đơn ghi sai nội dung và số tiền thanh toán kế toán tại doanh nghiệp xuất hóa đơn phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, hoặc trường hợp nếu có thể thỏa thuận được được giữa các doanh nghiệp về sai sót trên hóa đơn. kế toán công ty sản xuất

>>> Lưu ý trên biên bản phải có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung sai sót trên hóa đơn đã điều chỉnh.

Bên xuất hóa đơn ghi sai mã số thuế phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Nội dung trên hóa đơn phải ghi rõ điều chỉnh  làm tăng, giảm số lương hàng hóa về  giá bán và thuế suất thuế GTGT,… lưu ý về tiền thuế GTGT nộp cho hóa đơn số  bao nhiêu kèm theo ký hiệu.

hóa đơn ghi sai mã số thuế phải xử lý những gì
 Biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai mã số thuế

Dựa vào căn cứ của hóa đơn điều chỉnh mà người bán và người mua phải kê khai điều chỉnh hóa đơn và doanh số tiền hàng mua bán tại doanh nghiệp về thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra. Lưu ý hóa đơn điều chỉnh sẽ không được ghi số âm (-)

>>>> Trên hóa đơn điều chỉnh với trường hợp ghi sai mã số thuế như sau:

Các chỉ tiêu ghi trên hóa đơn như sau:

Nội dung hóa đơn: Điều chỉnh về tiền hàng và tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn theo số hiệu phải điều chỉnh đầy đủ các nội dung gồm:

Điều chỉnh tên tiền hàng và tiền thuế GTGT trên hóa đơn số … ngày…tháng … năm trên hóa đơn.

 • Số tiền hàng cần phải điều chỉnh: 21.000.000- 20.000.000 = 1.000.000 VNĐ
 • Số tiền thuế phải điều chỉnh: 2.100.000 – 2.000.000= 100.000 VNĐ

Đối với những chỉ tiêu khác trên hóa đơn kế toán phải giữ nguyên không phải điều chỉnh.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp viết sai hóa đơn có 2 trường hợp:

 • Sai thông tin không trọng yếu: tên công ty, tên người nhận sẽ phải làm biên bản điều chỉnh không cần làm hóa đơn điều chỉnh
 • Trường hợp kế toán viết sai thông tin tên hàng hóa, tên số tiền hàng, công ty sẽ phải lập hóa đơn điều chỉnh

Bài viết tham khảo: Sử dụng hoá đơn GTGT đối với doanh thu thu hộ, chi hộ

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.