Shadow

Quy định về chế độ thai sản mới nhất năm 2017

Bạn đang quan tâm về chế độ thai sản mới nhất năm 2017 theo nghị định 47/2017/NĐ-CP được điều chỉnh tăng bao nhiêu chế độ thai sản với vợ hoặc chồng sau sinh như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết chi tiết do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn lập hồ sơ chứng minh người phụ thuộc văn bản chi tiết nhất 

I. Nghị định 47/2017/NĐ-CP có hiệu lực thay đổi chế độ thai sản như thế nào khoá học hành chính sự nghiệp

Bắt đầu từ ngày 01/07/2017 chế độ thai sản mới nhất được điều chỉnh tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên mức 1.300.000 đồng/tháng một lần sinh con hoặc nhận con nuôi tăng hơn 7,4%.

Chế độ thai sản mới nhất này được điều chỉnh tăng theo hệ số tăng lương cơ sở tại Khoản 2 Điều 3 NĐ47/2017/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 01/7/2017, lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp thai sản được quy định tại điều 38: “Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi -Luật bảo hiểm xã hội 2014. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.” học kế toán thuế

Như vây mức trợ cấp chế độ thai sản mới nhất thay đổi:

  • Mức trợ cấp thai sản hiện tại: 2.420.000 đồng
  • Mức trợ cấp thai sản áp dụng từ ngày 01/07/2017: 600.000 đồng

Mức tăng lương cơ sở là căn cứ điều chỉnh tăng các chế độ mức lương Tất cả những khoản trợ cấp này bắt đầu áp dụng từ ngày 01/07 ở NĐ47/2017/ NĐ-CP thay thế NĐ47/2016/NĐ-CP.

 chế độ thai sản mới nhât từ ngày 01/07/2017

 Từ ngày 01/07/2017 chế độ thai sản được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ bản

II. Chế độ thai sản mới nhất cho vợ, chồng sau sinh trong các trường hợp cụ thể

TH1: Chế độ nghỉ thai mới nhất dành cho bố

Trường hợp người lao động nam đóng BHXH khi vợ nghỉ sinh con sẽ được nghỉ từ 5 đến 14 ngày, hưởng theo chế độ thai sản mới nhất, áp dụng với các trường hợp:

  • Nghỉ 5 ngày làm việc: Vợ sinh mổ
  • Nghỉ 7 ngày làm việc: Vợ sinh con dưới 32 tuần tuổi
  • Nghỉ 10 ngày làm việc: Nếu vợ sinh đôi, từ những ca sinh 3 trở lên thì mỗi người cộng thêm 3 ngày làm việc. lớp học logistics
  • Với những ca sinh đối trở lên mà phải phẫu thuật thì bố sẽ được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian này áp dung trong 30 ngày từ khi sinh con.

TH2. Chế độ trợ cấp thai sản mới nhất với người mang thai hộ

Đối với người mang thai hộ, chế độ thai sản mới nhất như sau: người mang thai hội được hưởng  các chế độ khám thai, sẩy thai, nạo hút, thai chết lưu và chế độ sinh sản…Bắt đầu áp dụng từ khi mang thai đến lúc sinh con giao đưa bé cho người me thật của bé, không được quá 6 tháng.

Nếu từ khi sinh con mà chưa đủ  60 ngày hưởng chế độ và trợ cấp. Thì sẽ được hưởng tiếp tính cả những ngày nghỉ được phép theo quy định và được hưởng chế độ từ thời điêm giao con đến khi con đủ 6 tháng.

TH3. Trường hợp sinh con mà vợ chết hoặc con chết thì chế độ thai sản như thế nào

Theo NDD47/2017 thì nếu khi sinh con mà mẹ hoặc con bị chết tùy từng trường hợp áp dụng như sau. Nếu con chết người mẹ được hưởng trợ cấp thai sản là 4 tháng tính từ khi sinh. Trường hợp con dưới 2 tháng tuổi hay 2 tháng tính từ ngày con chết  nếu người con từ 2 tháng tuổi trở lên thì thời gian hưởng chế độ thai sản mới nhất là thời gian nghỉ thai sản còn lại của mẹ.

Nếu người mẹ không đủ điều kiện thì người bố sinh con sẽ được hưởng chế độ đến khi con đủ 6 tháng tuối.  Nếu người bố đi làm không nghỉ thì sẽ được hưởng chế đọ của mẹ theo quy định,

Nếu người mẹ chết không tham gia bảo hiểm xã hội mà chỉ có người bố tham gia hoặc không đủ điều kiện nuôi có xác nhận đầy đủ của cơ quan chức năng thì người bố vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

TH4 . Chế độ thai sản mới nhất với  người dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau nghỉ thai sản

Quy định mới nhất là người mẹ được nghỉ phục hồi sức khỏe sau thai sản từ 5-10 ngày áp dung với thời gian 30 ngày đầu làm việc (bỏ quy định là 1 năm). Nếu thời gian nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe từ năm trước chuyển tới năm sau thì thời gian đó được tính cho năm trước.

 Mức hưởng lương dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau chế độ thai sản mới nhất tính cho một ngày là 30% mức lương cơ sở thay thế tỷ lệ cũ là 25% nếu nghĩ dưỡng sức, phục hồi tại gia đình. Áp dung là 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức tại cơ sở tập trung.

điều kiện được hưởng chế độ thai sản năm 2017

Chế độ thai sản với người nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe sau thai sản 

TH 5: Chế độ và trợ cấp thai sản với người sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu

Trong trường hợp người mang thai không tính là mang thai hộ hay mang thai thật thì được tính nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi.  Sẽ được tính nghỉ 20 ngày nếu thai từ 5 đến dưới 13 tuần tuổi.  Thai từ 13 đến dưới 25 tuần tuổi là 40 ngày và thai từ 25 tuần tuổi trở lên là 25 ngày

TH6: Chế độ thai sản mới nhất với người nhận con nuôi

 Nếu bố và mẹ nhận con nuôi trong thời gian đủ 4 tháng đến khi được 6 tháng mà cả 2 cùng tham gia bảo hiểm thì một trong 2 người đều đều được nghỉ và hưởng chế độ thai sản mới nhất và cả chế độ phụ cấp thai sản.

TH7: Nếu người đi làm được hưởng chế độ thai dản mới nhất

Trường hợp người lao động được hưởng chế độ thai sản, mà đi làm trước hạn tối thiểu là 4 tháng thì ngoài tiền lương được hưởng cho những ngày làm việc, thì người mẹ vẫn được hưởng chế độ thay sản cho đến khi đủ 6 tháng. Ngoài tiền lương được nhận cho những ngày làm việc thì người mẹ vẫn được hưởng chế độ thai sản đến khi đủ 6 tháng.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan:  chế độ thai sản năm 2017, chế độ bảo hiểm thai sản năm 2017, mức hưởng chế độ thai sản, thủ tục đăng ký hưởng chế độ thai sản, chế độ thai sản cho chồng, 8 quy định về chế độ thai sản, chế độ thai sản mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.