Shadow

 Tất tần tật những bút toán thực hiện cuối kỳ mà kế toán phải biết

Bạn là kế toán mới vào nghề hay đang tìm hiểu về kế toán cần biết những bút toán thực hiện cuối kỳ như thế nào, phương pháp tính số liệu ra sao. Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ rõ hơng cho bạn đọc trong bài viết này.

>>>>xem thêm: Quy định về tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ

Hạch toán cuối kỳ là nghiệp vụ rất quan trọng đánh giá toàn bộ công việc và quy trình làm việc của kế toán trong tháng, quý đó. Để kế toán có thể đối chiếu và kiểm soát được những sai sót phát sinh trong quá trình hạch toán làm cơ sở lập dữ liệu cuối năm tài chính thì kế toán phải làm được các bút toán thực hiện cuối kỳ cụ thể như sau:

I, Toàn bộ những bút toán thưc hiện cuối kỳ kế toán phải biết 

1, Các bút toán thực hiện cuối kỳ liên quan đến tiền lương khoá học hành chính sự nghiệp

a, Hạch toán  tiền lương phải trả cán bộ nhân viên công ty

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 …Chi phí (Chi tiết theo từng bộ phận)

    Có TK 334 – Tổng lương phải trả

Lưu ý khi hạch toán kế toán cần lưu ý xem đang thực hiện theo chế độ kế toán tại TT133 hay TT200.

b, Các bút toán thực hiện cuối kỳ trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

TH1, Tính vào chi phí của DN hạch toán

Nợ các TK: 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642 … Tiền lương tính BHXH

    Có TK 3383 –BHXH: 18%

    Có TK 3384 – BHYT: 3%

    Có TK 3386 (Theo TT 200) –BHTN: 1%   (TT 133 BHTN là:  TK3385)

    Có TK 3382 –KPCĐ: 2%

TH2,  Thực hiện các bút toán tính vào chi phí lương nhân viên

Nợ TK 334: 10,5%

          Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội: 8%

          Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế: 1,5%

          Có TK 3386 (Theo TT 200) – Bảo Hiểm Thất nghiệp:1%

          (TT133 BHTN là: 3385)

c,  Bút toán thực hiện cuối kỳ xác định thuế TNCN phải nộp nếu doanh nghiệp phải tính thuế 

Nợ TK 334 ( thuế TNCN được khấu trừ)

    Có TK 3335

d,  Nếu thực hiện bút toán thành toán lương cho nhân viên

Nợ TK 334  ( Tổng tiền thanh toán nhân viên sau khi trừ đi các khoản trích bảo hiêm, thuế, tạm ứng…)

     Có TK 1111, 112                         

e,  Kế toán hạch toán nộp tiền bảo hiểm, KPCĐ

Khi làm các bút toán thực hiện cuối kỳ nộp tiền bảo hiểm, KPCĐ như sau:

Nợ TK 3383: 26% (Số tiền đã trích BHXH)

Nợ TK 3384: 4,5%

Nợ TK 3386 (Nếu theo TT 200): 2%

(Nếu theo Thông tư 133 BHTN là: 3385)

Nợ TK 3382: 2%

        Có TK 1111, 1121

tổng hợp các bút toán thực hiện cuối kỳ

 Các bút toán thực hiện cuối kỳ là nghiệp vụ rất quan trọng

2, Thực hiện bút toán hạch toán cuối kỳ trích khấu hao tài sản cố định cuối tháng

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 …  khấu hao kỳ này tính cụ thể từng trường hợp theo TT  TT 200 hay TT133)

      Có TK 214  ( số khấu hao đã trích trong kỳ)

3, Bút toán phân bổ chi phí trả trước (nếu có)

Nợ TK: 154, 241, 622, 627, 641, 642 …các chi phí phát sinh theo TT200 hay TT133

    Có TK 242   thay thế TK 142 Tổng số phân bổ trong kỳ xác định theo TT200 hay 133

4, Bút toán thực hiện cuối kỳ hạch toán chuyển thuế GTGT

Khi làm cac bút toán thực hiện cuối kỳ về kết chuyển thuế GTGT chỉ áp dụng được với doanh nghiệp sử dụng kê khai thuế theo phương  pháp khấu trừ để xác định số thuế phải nộp hay được khấu trừ chuyển xang kỳ sau:

Nợ TK 3331

  Có TK 1331

 Khi kết chuyển theo giá trị nhỏ nhất của 1 trong 2 TK1331 hay 3331, số tiền này sẽ được tính triệt tiêu, kết quả còn lại 1 trong 2 tài khoản sẽ xác định được nộp hay khấu trừ.

Giá trị nhỏ nhất là TK 1331 thì TK 3331 sẽ còn số dư và phải nộp.

Nếu giá trị nhỏ nhất là TK 3331 thì TK 1331sẽ được khấu trừ.

Để xác định được số dư nhỏ nhất khi làm bút toán thực hiện cuối kỳ như sau:

 Trường hợp 1: Dư Nợ đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ 1331 – Tổng PS Có 1331 >  Tổng PS Có 3331 – Tổng PS Nợ 333

Nợ TK 3331 là số nhỏ = tổng  khoản phát sinh có TK 3331- Tổng phát sinh nợ TK 3331

Có TK 3331  còn lại được khấu trừ chuyển xang kỳ sau:

Trường hợp 2: Dư Nợ đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ 1331 – Tổng PS Có 1331   <    Tổng PS Có 3331 – Tổng PS Nợ 3331

=> Nợ TK 3331   =  Tổng số dư đầu kỳ TK 1331 + Tổng phát sinh  Nợ – Tổng phát sinh có TK 1331

-> Phải nộp tiền thuế GTGT.

  Có TK 1331

Hạch toán nộp tiền thuế GTGT như sau:

Nợ TK 3331 = (Tổng PS Có 3331 – Tổng PS Nợ 3331) – (Dư  Đầu kỳ 1331 + Tổng PS Nợ – Tổng PS Có 1331)

  Có TK 111, 112

5, Bút toán thực hiện cuối kỳ kết chuyển các khoản giảm trừ về doanh thu

Với những doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo TT 200, thì  sử dụng TK 521.  Sử dụng tài khoản theo TT133 thì không sử dụng tài khoản này mà giảm trực tiếp trên TK511.

 Nợ TK 511

        Có TK 521 

6, Bút toán thực hiện cuối kỳ hạch toán kết chuyển doanh thu

a, Kết chuyển doanh thu  bán hàng hóa, dịch vụ…

Nợ TK 511

         Có TK 911

b, Nếu thực hiện kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 515

     Có TK 911

Bút toán thực hiện cuối kỳ xác định thuế phải nộp

 Bút toán thực hiện cuối kỳ hạch toán kết chuyển chi phí 

7. Bút toán thực hiện cuối kỳ hạch toán kết chuyển chi phí

a,Nếu doanh nghiệp thực hiện chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ:

Nợ TK 911

        Có TK 632

b,Thực hiện bút toán chuyển chi phí hoạt động tài chính:

Nợ TK 911

          Có TK 635

c, Hạch toán chuyển chi phí bán hàng:

Nợ TK 911

         Có TK 641 – theo TT 200 (áp dụng chế độ kế toán theo TT 133 là TK 6421)

d, Hạch toán chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911

       Có TK 642 – theo TT 200 (áp dụng theo TT 133 là TK 6422)

8. Bút toán cuối kỳ hạch toán kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711

         Có TK 911

9. Bút toán thực hiện cuối kỳ kết chuyển chi phí khác

Nợ TK 911

        Có TK 811

10. Bút toán tính tiền thuế TNDN tạm tính quý nêú phải nộp trong tháng

Nợ TK 821

    Có TK 3334

Dựa vào  mức nộp thuế TNDN phải nộp theo tờ khai quyết toán cụ thể như sau:

– Số tạm nộp ít hơn số phải nộp thì phải nộp thêm

Nợ TK 821

         Có TK 3334

-Nếu số tạm nộp  nhiều hơ n số thực tế phải nộp, được hoàn thuế (ghi giảm chi phí thuế TNDN):

Nợ TK 821

          Có TK 3334

Trên đây la toàn bộ các bút toán thực hiện cuối kỳ kế toán phải làm tại doanh nghiệp. Các bạn có thể tham khảo để làm tốt hơn,

 Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: bút toán kết chuyển cuối kỳ, hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cuối kỳ, bút toán kết chuyên thuế gtgt cuối kỳ, các bút toán kết chuyển cuối tháng, bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *