Shadow

Thẻ: ghi sai mã số thuế

Hóa đơn ghi sai mã số thuế xử lý như thế nào

Hóa đơn ghi sai mã số thuế xử lý như thế nào

Doanh nghiệp của bạn xuất hóa đơn hoặc nhận hóa đơn từ khách hàng phát hiện trên hóa đơn ghi sai mã số thuế. Trường hợp này có được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó hay phải làm làm biên bản điều chỉnh hóa...