Home / Tag Archives: thông tư thuế 2017

Tag Archives: thông tư thuế 2017

Nội dung mới  của TT 130/2016/TT-BTC bổ sung thông tư về thuế

Nội dung mới  của TT 130/2016/TT-BTC bổ sung thông tư về thuếĐánh giá bài này TT130/2016/TT-BTC được sửa đồi thêm nhiều điểm thay đổi mới do Bộ tài chính ban hành ngày 16/09/2016 theo công văn 4238/TCT-CS, thay đổi nhiều chính sách thuế quan trọng. Kế toán Lê Ánh xin …

Chi tiết...