Shadow

Nguyên tắc ký hiệu mẫu số hóa đơn mới nhất năm 2017

Nguyên tắc ký hiệu mẫu số hóa đơn mới nhất được quy định tại phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Những nguyên tắc này đã được các kế toán trưởng đang trực tiếp giảng dạy các khóa học kế toán thuế, kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh hướng dẫn trong bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn phân biệt hóa đơn hủy và hóa đơn xóa bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 1. Quy định về ký hiệu mẫu các loại hóa đơn

Tổng hợp ký hiệu 6 ký tự đầu tiên của mẫu hóa đơn

Loại hoá đơn Ký hiệu Mẫu số hóa đơn
1. Hoá đơn giá trị gia tăng. 01GTKT
2. Hoá đơn bán hàng thông thường 02GTTT
3. Hóa đơn bán hàng (dành cho các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan). 07KPTQ
4. Các chứng từ khác được quản lý như hóa đơn:
+ Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho nội bộ; 03XKNB
+ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. 04HGDL

Chi tiết nội dung thể hiện trên ký hiệu mẫu số hóa đơn:

  • 2 ký tự đầu tiên trong ký hiệu mẫu hóa đơn thể hiện loại hóa đơn. (01 là hóa đơn GTGT, 02 là hóa đơn bán hàng, 03 là phiếu xuất kho kiêm hóa đơn nội bộ, 04 là phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, 07 là hóa đơn bán hàng cho các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan).
  • 4 ký tự tiếp theo (là chữ cái) thể hiện tên hóa đơn viết tắt. (GTKT là hóa đơn giá trị gia tăng, GTTT là hóa đơn trực tiếp, KPTP là hóa đơn cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, XKNB là hóa đơn kiêm phiếu xuất kho nội bộ, HGDL là hóa đơn xuất hàng gửi đại lý).
  • 1 ký tự tiếp theo (số) thể hiện số liên hóa đơn. Hóa đơn phải được lập ít nhất thành 2 liên và nhiều nhất là 9 liên tùy yêu cầu quản lý của doanh nghiệp (trong đó bắt buộc liên 1 lưu tại doanh nghiệp; liên 2 giao cho khách hàng, các liên còn lại theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp…). Thông thường, hóa đơn GTGT thường có 3 liên. khóa học xuất nhập khẩu ở tphcm
  • Ký tự tiếp theo là dấu “/”
  • 3 ký tự tiếp theo (bằng số) là số thứ tự của mẫu trong 1 loại hóa đơn.

Ví dụ: hóa đơn có ký hiệu 01GTKT3/001: tức là đây là hóa đơn giá trị gia tăng có 3 liên và là mẫu thứ nhất của loại hóa đơn GTGT có 3 liên.

quy định về mẫu số ký hiệu hóa đơn

Quy định ký hiệu mẫu số hóa đơn

   2. Nguyên tắc ký hiệu hóa đơn

  • Ký hiệu hóa đơn của doanh nghiệp tự in hoặc đặt in hóa đơn có 6 ký tự bao gồm:

+ 2 ký tự đầu (là chữ cái) để phân biệt ký hiệu hóa đơn, do doanh nghiệp tự lựa chọn 2 trong tổng số 20 chữ cái trong bảng tiếng Việt không dấu.

+ 1 ký tự tiếp theo là dấu “/”

+ 2 ký tự tiếp theo là 2 số cuối của năm in hóa đơn

+ 1 ký tự cuối cùng (là chữ cái) thể hiện hình thức lập hóa đơn (E: là hóa đơn điện tử; T là hóa đơn tự in; P là hóa đơn đặt in).

>>> Xem thêm >>> Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai trong tất cả trường hợp

Ví dụ: Hóa đơn có ký hiệu LA/16P là hóa đơn được in năm 2016 và là hóa đơn đặt in.

  • Hóa đơn của Cục thuế phát hành có 8 ký tự gồm 6 ký tự như trên và thêm 2 ký tự đầu tiên để phân biệt hóa đơn của cơ quan thuế và hóa đơn của các tổ chức, các nhân khác. lớp học khai báo hải quan

3. Số thứ tự hóa đơn

Gồm 7 chữ số được in liên tục, tiên liếp từ số nhỏ đến số lớn. Khi viết hóa đơn người bán phải viết theo đúng thứ tự số trên hóa đơn.

4. Tên, MST của đơn vị in hóa đơn

Được thể hiện ở dưới cùng của tờ hóa đơn.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat/?ref=aymt_homepage_panel

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *