Shadow

Thẻ: tên hóa đơn viết tắt

Nguyên tắc ký hiệu mẫu số hóa đơn mới nhất năm 2017

Nguyên tắc ký hiệu mẫu số hóa đơn mới nhất năm 2017

Nguyên tắc ký hiệu mẫu số hóa đơn mới nhất được quy định tại phụ lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC. Những nguyên tắc này đã được các kế toán trưởng đang trực tiếp giảng dạy các khóa học kế toán thuế, kế t...