Shadow

Hướng dẫn phân biệt hóa đơn hủy và hóa đơn xóa bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Phân biệt hóa đơn hủy với hóa đơn xóa bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là việc làm rất quan trọng để các bạn lập được một báo cáo đúng. Bài viết sau đây, lớp học kế toán tổng hợp Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách phân biệt hóa đơn hủy và hóa đơn xóa bỏ khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ngắn gọn, đơn giản nhất.

>>> Xem thêm: Cách xử lý hóa đơn sử dụng trước khi lập thông báo phát hành hóa đơn

1. Các trường hợp kê khai vào cột “Hủy”

Trong cột “hủy” trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là những trường hợp hóa đơn bắt buộc phải hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, bao gồm các hóa đơn sau: khoá học lập và kiểm soát bctc

  • Thứ nhất: Hoá đơn trong khi đặt in bị in sai, in trùng số hoặc in thừa số phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.
  • Thứ hai, doanh nghiệp khi chia tách, hợp nhất, thay đổi thông tin địa chỉ trên đăng ký kinh doanh…. không tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì phải thực hiện huỷ hoá đơn. học chứng chỉ khai báo hải quan
  • Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
  • Nếu bị cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng thì thời hạn chậm nhất là mười ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.
  • Hóa đơn hủy phải có biên bản hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy hóa đơn và thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình hủy hóa đơn theo đúng quy định của cơ quan thuế.

Phân biệt hóa đơn huy và hóa đơn xóa bỏ

Phân biệt hóa đơn hủy và hóa đơn xóa bỏ

2. Các trường hợp hóa đơn kê khai vào cột “Xóa bỏ”

Theo quy định tại điều 20 thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về cách xử lý hóa đơn đã lập:

  • Hóa đơn chưa giao cho người mua: phát hiện sai sót thì gạch chéo tất cả các liên và lưu giữ lại các hóa đơn bị gạch.
  • Hóa đơn đã giao cho người mua và người mua chưa kê khai thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai sau đó gạch chéo tất cả các liên và giữ lại hóa đơn sai đó.

Theo quy định tại khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC về thu hồi hoặc hủy hóa đơn đã lập:

Hoá đơn đã lập được thu hồi hoặc huỷ nếu người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập.
=> Tổng kết: Tất cả những hóa đơn viết sai phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy không phân biệt đã xé hay chưa xé khỏi cuống, đã giao hay chưa giao cho khách thì khi lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, các bạn cho hết vào cột “XÓA BỎ”

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *