Home / Tag Archives: hướng dẫn xác định tỷ giá doanh thu và chi phí ngoại tệ

Tag Archives: hướng dẫn xác định tỷ giá doanh thu và chi phí ngoại tệ

Hướng dẫn xác định tỷ giá tính doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ

Tỷ giá xác định doanh thu và chi phí bằng ngoại tệ được tính như thế nào. Có văn bản pháp lý nào quy định cụ thể trong trường hợp này không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết nghiệp vụ chi tiết theo văn bản …

Chi tiết...
Share