Shadow

Không đóng đủ vốn điều lệ có bị phạt không

Vốn điều lệ theo quy định là số vốn do thành viên và cổ đông tại doanh nghiệp cam kết đóng góp trong thời hạn nhất định sẽ được ghi vào điều lệ của công ty. Tài sản dùng để góp vốn là ngoại tệ tiền việt và những tài sản giá trị khác. Vậy doanh nghiệp không góp đủ vốn điều lệ có bị phạt không. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết chi tiết tại đây.

>>>xem thêm:  Doanh nghiệp bán hàng có nhiều giá khác nhau cần lưu ý những gì

Về vấn đề doanh nghiệp không góp đủ vốn điều lệ có bị phạt không trung tâm Lê Ánh có ví dụ cụ thể như sau: 

Công ty Tiến Đạt khi thành lập doanh nghiệp số cố đổng góp vốn không đủ vốn điều lệ có bị phạt không, quy định cụ thể từng mức phạt này là bao nhiêu chiếu theo văn bản pháp chế nào. Xin cảm ơn?

Câu hỏi của công ty Tiến Đạt cũng là câu hỏi của rất nhiều người hiện nay vậy thông tin chính xác về trường hợp không góp đủ vốn điều lệ là gì.

Dựa vào quy định của bộ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hàh ngày 26/11/2014. Quy định cu thể tại Khoản 5 điều 17 có nêu:

 “ Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.”

–  Tham k:hảo thêm quy  định tại điều 48 & 74 về việc góp vốn và thành lập công ty như sau hoc ke toan hanh chinh su nghiep o dau tot

 1. Vốn điều lệ công ty trách nhiệm với những công ty TNHH 1 thành viên đã đăng ký trong tại thời điểm doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết ghi tại vốn điều lệ của công ty.
 2. Quy đinh chủ sở hữu phải góp đầu đủ tài sản cam kết đăng ký kinh doanh thành Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập là thời lập thời hạn 90 ngày, tính từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Đối với trường hợp doanh nghiệp góp đủ các loại vốn điều lệ ở thời han quy định có trên khoản 2 điều này thì chủ sở không góp đủ vốn điều lệ phải đăng ký điều chỉnh bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày. Áp dụng từ ngày cuối cùng góp đủ số vốn điều lệ. Trường hợp khác thì chủ sở hữu chịu trách nhiệm với những phần vốn góp trong cam kết với nghĩa vụ tài chính có phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
 4. Theo quy định đó thì chủ sở hữu phải chiu trách nhiêm với toàn bộ tài sản của mình với những nghĩa vụ tài chính của công ty và quy định thiệt hại cụ thể do không góp vốn hoặc không góp đủ hay không đóng đủ vốn điều lệ. khóa học kế toán sản xuất
Không góp đủ vốn điều lệ có bị phạt không

I. Quy định mức phạt khi góp không đủ vốn đủ vốn điều lệ

 Khi tính về mức phạt không đóng đủ vốn điều lệ có 2 quy định từ ngày ngày 15 tháng 7 năm 2016 trở về trước 

–   Chiếu theo quy định tại điều 23 của NĐ155/2013/NĐ-CP ban hành ngày 11/11/2013 nói về các vấn đề vi phạm:

Điều 23. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

 Mức phạt hành chính bằng tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng đối với các hành vi sau:

 1. a) Doanh nghiệp vẫn hoạt động sau khi đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ thành lập công ty mà không được gia hạn.
 2. b) Không góp đúng hạn số vốn đã đăng ký.
 3. Áp dụng mức phạt hành chính từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng đối với hành vi không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký.

Từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 đến nay

–    Theo quy đinh tại nghị định số 50/2016/NĐ-CP  ban hành ngày 01/6/2016 về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau:

 + Điều 28.  Mức xư phạt quy định thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp bi phạt từ 10.000.- 20.000.000 đồng đối nếu vi phạm hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh trong khi không góp đủ vốn Điều lệ đăng ký.

Trường hợp này doanh nghiệp có biện pháp xử lý như sau:

A, Doanh nghiệp gia hạn với hoạt động nếu vi phạm quy định có trong điểm a cuả  Khoản 1 Điều này;

 1. b) Doanh nghiệp đăng ký giảm vốn điều lệ áp dụng theo quy định với công ty TNHH từ hai thành viên trở nên hoặc không góp đủ vốn đăng ký với những loại hình kinh doanh vi phạm trong khoản 2 của Điều này;
 2. c) Doanh nghiệp phải định giá lại tài sản góp với hành vi sai phạm quy định ở điểm a của khoản 3 trên điều này.
 3. d) Doanh nghiệp phải đăng ký thành lập doanh nghiệp đối nếu vi phạm quy định ph với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này

+++ Như vậy: Trường hợp doanh nghiệp không  bị phạt nếu thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định tại luật doanh nghiệp.

Mức tiền bị  phạt từ 10000.000 – 20.000.000 nếu không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký nhưng ky đổi vốn với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cơ cấu của những đơn vị phạt vi phạm về vốn điều lệ như sau:

 1. Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư,
 2. Ủy ban nhân dân các cấp,
 3. Các cơ quan Công an,
 4. Hải quan, ,Cơ quan Thuế,Cơ quan Quản lý thị trường
 5. Thanh tra chuyên ngành và các cơ quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Như vây, doanh nghiệp không góp đủ vốn điều lệ vẫn bị phạt hành chính mức tối đa 20.000.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Hotline tư vấn khóa học kế toán thực hành : 0904 848 855/Mrs Lê Ánh 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *