Shadow

Thẻ: kê khai thuế còn bị sai

Hướng dẫn kê khai bổ sung thiếu sau kiểm tra thuế

Hướng dẫn kê khai bổ sung thiếu sau kiểm tra thuế

Kê khai thuế điện thử qua mạng giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những chi phí phát sinh, hiệu quả về thời gian đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên nếu kế toán bất cẩn kiểm tra nhầm thông tin hoặc chọn sai l...