Home / Kinh nghiệm kế toán với sinh viên

Kinh nghiệm kế toán với sinh viên

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ Xây dựng, bán hàng, vận chuyển hàng hóa, xăng dầu

các bút toán thực hiện cuối kỳ tại doanh nghiệp

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với dịch vụ, xây dựng, bán hàng, vận chuyển hàng hóa , xăng dầu… đã được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và đã được hướng dẫn tại một số văn bản bổ sung. Đối với mỗi mặt hàng, dịch vụ khác nhau …

Chi tiết...

Cách chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo đúng pháp lý

hồ sơ chứng từ thanh toán tạm ứng

Hóa đơn điện tử ra đời mang đến rất nhiều sự tiện dụng cho người bán hàng cũng như khách hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng hóa đơn giấy để thực hiện một số công việc. Vậy cách chuyển đổi từ …

Chi tiết...

Thuế vãng lai là gì? Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh như thế nào?

Thuế vãng lai là gì? Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh như thế nào?. Đối với những bạn kế toán làm trong Công ty Xây dựng thì rất hay gặp trường hợp xuất hiện thuế GTGT vãng lai, vậy thuế GTGT vãng lai là gì và kê khai …

Chi tiết...
Share