Shadow

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo từng chỉ tiêu

Mùa báo cáo tài chính đã đến gần, các bạn tham khảo tài liệu hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo tài chính để thực hiện cho đúng nhé. Kết cấu tài liệu cho mỗi loại báo cáo tài chính gồm 4 phần : Bản chất, kết cấu, các chỉ tiêu, và phương pháp lập.

cách lập báo cáo tài chính

Bản chất và mục đích của Bảng cân đối kế toán 

  • Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
  • Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. lớp học kế toán thuế tại tphcm

Bản chất và ý nghĩa của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính và các hoạt động khác; tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

Bản chất và ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

  • Lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. học logistics ở đâu tốt
  • Dựa vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ, người sử dụng có thể đánh giá được khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh nghiệp và dự đoán được luồng tiền trong kỳ tiếp theo.

Bản chất và ý nghĩa của Thuyết minh báo cáo tài chính:

  • Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được.

► Khai giảng khóa học kế toán tổng hợp tại 33 tỉnh thành đào tạo lập báo cáo tài chính

Bài viết liên quan

1. Bài giảng tóm tắt thông tư 200/2014/TT-BTC: Đang cập nhật
2. Bài giảng thông tư 200/2014/TT-BTC của thầy Trịnh Đức Vinh: Đang cập nhật
3. 128 sơ đồ hạch toán kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC: Đang cập nhật
4. Thông tư 200/2014/TT-BTC bản Tiếng Anh: Đang cập nhật
5. Thông tư 200/2014/TT-BTC bản Tiếng Việt: Đang cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.