Shadow

Vướng mắc trong nộp tiền thuế nợ đối với doanh nghiệp trong thời gian được gia hạn nộp thuế

Hiện nay một số doanh nghiệp nợ thuế và muốn gia hạn nộp thuế nhưng chưa nắm rõ về quy định này. Về một số vướng mắc, sẽ được diễn giải bằng các quy định sau:

>>>> Xem thêm: Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Quy định về gia hạn nộp thuế

Đối với việc gia hạn nộp thuế, căn cứ tại khoản 2 điều 21 Chương IV Thông tư số 151/2014/CT_QLN ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

“c) Người nộp thuế nêu tại điểm c khoản 1 Điều này được gia hạn số tiền thuế nợ tính đến thời điểm đề nghị gia hạn. Số thuế được gia hạn tối đa không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán bao gồm cả giá trị của các hoạt động tư vấn, giám sát, khảo sát thiết kế, lập kế hoạch dự án đối với các hợp đồng của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản được người nộp thuế ký trực tiếp với chủ đầu tư, do ngân sách nhà nước cấp phát hoặc có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

c.1) Đối với những khoản tiền thuế nợ đã được cơ quan thuế ban hành quyết định gia hạn với thời hạn 01 năm, nếu hết thời gian gia hạn người nộp thuế chưa được ngân sách nhà nước thanh toán và khoản tiền thuế nợ vẫn trong thời hạn 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày đề nghị gia hạn thì được xem xét gia hạn tiếp với thời gian không quá 01 năm.

Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị gia hạn và văn bản xác nhận của chủ đầu tư về số vốn chủ đầu tư chưa thanh toán cho người nộp thuế tính đến thời điểm đề nghị gia hạn nộp thuế để được xem xét gai hạn tiếp. học logistics ở đâu tốt

c.2) Trong thời gian đang được gia hạn mà ngân sách nhà nước thanh toán vốn đầu tư xây dượng cơ bản còn nợ thì người nộp thuế có trách nghiệm nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước ngay sau ngày được thanh toán, cụ thể như sau:

– Nếu vốn đầu tư được thanh toán bằng hoặc lớn hơn số tiền thuế được gia hạn thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp ngay số tiền thuế đang được gia hạn vào ngân sách nhà nước. học kế toán tổng hợp ở đâu

– Nếu vốn đầu tư được thanh toán nhỏ hơn số tiền thuế được gia hạn thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp ngay số tiền thuế bằng số vốn được thanh toán. Người nộp thuế nào đó trong các khoản thuế được gia hạn.

Số tiền thuế đã được gia hạn còn lại và chưa được ngân sách nhà nước thanh toán thì tiếp tục được gia hạn cho đến hết thời hạn gia hạn hoặc đến thời điểm được ngân sách nhà nước thanh toán trong thời gian gia hạn”.

Hy vọng bài viết của Kế toán thuế doanh nghiệp sẽ giải đáp được Vướng mắc trong nộp tiền thuế nợ đối với doanh nghiệp trong thời gian được gia hạn nộp thuế

Chuyên Các khóa học kế toán, Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp
gia hạn nộp thuế

Email: tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn
Fb: Fanpage Kế toán Lê Ánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *