Shadow

Thời gian ưu đãi thuế tndn với doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất phần mềm

Chính sách mở của nhà nước ban hành nhằm khuyến khích những doanh nghiệp vừa vả nhỏ, các đơn vị mở rộng đầu tư phát triển trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm .Vậy thời gian miễn thuế với loại hình này áp dụng trong bao lâu và có những ưu đãi gì về thuế suất, kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc bài viết hướng dẫn chi tiết về thời gian miễn thuế tndn với doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất phần mềm tại đây.
>>>Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Bộ Tài chính ban hành công văn hướng dẫn thực hiện các chính sách và thời gian ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với hộ kinh doanh phần mềm được áp dụng cụ thể như sau.
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG MIỄN THUẾ TNDN TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT PHẦN MỀM

Đối tượng áp dụng của chính sách này là những cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư vào sản xuất sản phẩm và làm dịch vụ phần mềm theo quy định số 128/2000/QĐ-TTg ban hành 20/11/2000 là những đối tượng được áp dụng ưu đãi thuế theo thông tư này. Cụ thể với doanh nghiệp thực hiện sản xuất và kinh doanh theo phần mềm theo quy đinh pháp luật. ke toan hanh chinh su nghiep

II. QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ƯU ĐÃI THUẾ TNDN VỚI  DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT PHẦN MỀM  

Thời gian ưu đãi thuế tndn với doanh nghiệp sản xuất phần mềm được quy định cụ thể với từng loại hình thuế như sau:
Thứ nhất là thực hiện ưu đãi với thuế thu nhập doanh nghiệp
Đơn vị kinh doanh phần mềm mới thành lập được hưởng thuế suất thuế tndn ưu đãi là 10% trong 15 năm,áp dụng từ khi được nhận phát hành đăng ký hoạt động kinh doanh.
Những doanh nghiệp kinh doanh phần mềm mới thành lập sẽ được miễn thuế tndn 04 năm,từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế và trong 09 năm tiếp theo được giảm 50% thu nhập chịu thuế.
Những doanh nghiệp phần mềm đã được cấp giấy phép hoạt động hoặc nhận ưu đãi thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế tndn đã ghi trong Giấy phép hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Nếu có phát sinh khác thì thực hiện theo quy định pháp luật. trung tâm kế toán lê ánh
Những doanh nghiệp phần mềm áp dụng thêm hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa khác thì doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu, chi phí và thu nhập để tinh thuế riêng. Áp dụng mức thuế với từng nhóm hoạt động này. Nếu doanh nghiệp không hạch toán riêng được sẽ tính thu nhập từ phần mềm theo thì thu nhập từ tỷ lệ giữa doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm với tổng doanh thu.

ưu đãi thuế tndn với hộ kinh doanh sản xuất phần mềm

Doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phần mềm 

>>>Xem thêm: Những điều cần biết về thủ tục nộp thuế môn bài, quyết toán thuế của doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Để bạn đọc hiểu rõ hơn về thời gian ưu đãi thuế tndn với doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phần mềm kế toán Lê Ánh xin đưa ra ví dụ cụ thể sau:

Công ty A là đơn vị cung cấp phần mềm, thực hiện dự án triển khai lại cho các doanh nghiệp tại VN phải mua bản quyền từ nước ngoài. Công ty A đăng ký kinh doanh năm 2015 trên giấy phép đăng ký là: sản xuất kinh doanh phần mềm, quy định vốn điều lệ thấp hơn 15 tỷ. Vậy công ty A có được hưởng ưu đãi tndn phần mềm không. hoc xuat nhap khau online
Trả lời:
Theo điều 19, Thông tư 78/2013 được chỉnh sửa và bổ sung tại khoản1, Điều 11, có hiệu lực từ 6/8/2015: “1.Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với doanh nghiệp:
b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: …sản xuất sản phẩm phần mềm; …
b) Điều 20, thông tư 78/2013 có hiệu lực từ 6/8/2015 quy định: “ 1.Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:
a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.
Để được miễn thuế theo 2 quy định nêu trên thì doanh nghiệp trong diện được hưởng ưu đãi về thuế suất phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 15, khoản 1, điểm b), Nghị định 218/2013/NĐ-CP
Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện kế toán và quy định về kế toán thuế tndn tại điều 18, Thông tư số 78/2013/TT-BTC:
“(1) Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai;
(2) Doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.
Như vậy, để công ty A được hưởng toàn bộ những trợ cấp áp dụng với doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất phần mềm thì sản phẩm mà công ty cung cấp phải trong danh mục được chấp nhận của pháp luật tối thiểu 3/7 công đoạn trong quy trình sản xuất (đã nêu trên) thì mới được ưu đãi thuế TNDN. Nếu công ty A có đăng ký kinh doanh phần mềm nhưng không đáp ứng được các tiêu chí trên thì vẫn không được chấp nhận và không được hưởng ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn giảm thuế TNDN.
Về thời gian hưởng ưu đãi với doanh nghiệp kinh doanh sản xuất phần mềm các bạn theo dõi chi tiết trong các bài viết cách tính thuế vớ loại hinh kinh doanh này trên Website:  ketoanthuedoanhnghiep.com

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *