Shadow

Thủ tục làm chế độ thai sản 2015

Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động nữ mang thai, sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. khóa học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thủ tục làm chế độ thai sản

Chế độ thai sản được thực hiện từ khi bạn mang thai cho đến tháng thứ 4 sau khi sinh:

> Xem thêm: học kế toán tổng hợp thực hành

> Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp 2015

Chế độ khám thai:
+ Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần một ngày; trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai ngày cho mỗi lần khám thai. ( tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần ). học xuất nhập khẩu ở đâu
+ Thực hiện các biện pháp tránh thai: (tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hàng tuần):
Đặt vòng: nghỉ 7 ngày.
Triệt sản (cả nam/nữ): nghỉ 15 ngày.
– Nếu trong quá trình mang thai bạn bị sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản: 10 ngày nếu thai dưới một tháng; 20 ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; 40 ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; 50 ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên ( tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần).
Chế độ thai sản khi sinh con: học logistics ở đâu tốt
+ Được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.
Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
+ Hết thời gian nghỉ thai sản trên nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.
+ Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Mức hưởng chế độ thai sản: nên học kế toán thực hành ở đâu
+ Bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc để sinh.
Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:
Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. ( Mức lương tối thiểu chung mới nhất năm 2014 hiện nay là 1.150.000 ).
Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
Sau khi sinh, con chết:
– Nghỉ 90 ngày kể từ ngày sinh, nếu con chết dưới 60 ngày tuổi;
– Nghỉ 30 ngày kể từ ngày con chết, nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên.
Sau khi sinh, mẹ chết:
– Nếu mẹ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản: Người cha hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp được nghỉ hưởng trợ cấp thai sản đến khi con đủ 06 tháng tuổi;
– Nếu mẹ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản: Người cha hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp nếu có tham gia BHXH ít nhất 06 tháng trước thời điểm người mẹ sinh con thì được nhận trợ cấp thai sản.
Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản:
Điều kiện: Trong khỏang thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con là 06 tháng và thời gian nghỉ thêm đối với trường hợp sinh đôi trở lên, mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.
Thời gian nghỉ: Tối đa 10 ngày/năm nếu sinh đôi trở lên.
– Tối đa 7 ngày/năm nếu sinh con phải phẫu thuật.
– Nghỉ 5 ngày/năm cho các trường hợp khác.
Mức hưởng: học nguyên lý kế toán ở đâu tốt nhất
25% lương tối thiểu chung/ngày (nếu nghỉ tại nhà).
40% lương tối thiểu chung/ngày (nếu nghỉ tập trung).
Luật Bảo hiểm xã hội mới: Thêm nhiều chế độ thai sản tốt hơn
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014sửa đổi đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2016. Nhiều chế độ chính sách được hoàn thiện đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động như chế độ thai sản linh hoạt hơn, tỷ lệ đóng hưởng bảo hiểm xã hội công bằng hơn.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã bổ sung nhiều chế độ thai sản tốt hơn cho các đối tượng. Cụ thể:
+ Lao động nam sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5-14 ngày khi vợ sinh con và quy định thêm chế độ thai sản cho lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ.
+ Đối với lao động nữ khó mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (thay vì 6 tháng như quy định cũ).
+ Bổ sung quy định trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội và mẹ không tham gia bảo hiểm xã hội. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm
+ Đặc biệt, Luật Bảo hiểm xã hội mới quy định thêm chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi.
+ Trong trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH, hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con, cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ. Người mẹ không đủ thời gian đóng BHXH thì người cha nghỉ đến khi con đủ 6 tháng tuổi.
+ Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH, khi vợ sinh con thì cha được trợ cấp một lần bằng hai tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con.
+ Tăng thêm một tháng cho thời gian lao động nữ nghỉ thai sản trong trường hợp con chết sau khi sinh, quy định chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi.

Bà Trần Thị Thúy Nga cho biết, thời gian nghỉ thai sản tối thiểu phải đảm bảo người mẹ mang thai phục hồi sức khỏe, vì vậy Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự định đề xuất cho lao động nữ mang thai hộ được nghỉ thai sản tối đa 4 tháng. Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ, tùy thuộc vào tháng tuổi của con, người mẹ sẽ được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con được 6 tháng tuổi như quy định nghỉ thai sản trong trường hợp nhận con nuôi.
Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản:
1. Khám thai:
Sổ khám thai (bản chính hoặc bản sao) hoặc Giấy khám thai (bản chính hoặc bản sao), giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu C65-HD).
2. Sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu; thực hiện các biện pháp tránh thai:
Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở y tế cấp (mẫu C65-HD).
3. Sinh con: khóa học kế toán tổng hợp tại tphcm
– Sổ BHXH.
– Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con.
– Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao). Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao).
– Đối với trường hợp có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên: Có thêm Giấy chứng nhận thương tật (bản sao) hoặc Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản sao).
4. Nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi:
– Sổ BHXH;
– Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao).
* Lưu ý: Trường hợp sau khi sinh con, người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con đến khi đủ 4 tháng tuổi:
– Nếu cả cha và mẹ đều tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, hồ sơ gồm:
+ Sổ BHXH của người mẹ (nếu người mẹ còn sống);
+ Sổ BHXH của người cha (nếu người mẹ không may bị chết);
+ Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con;
+ Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).
– Nếu chỉ có người mẹ tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp:
+ Sổ BHXH của người mẹ; học kế toán thực tế
+ Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con;
+ Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).
+ Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu số 11A-HSB).
– Nếu chỉ có người cha tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng trợ cấp:
+ Sổ BHXH của người cha;
+ Bản sao Giấy khai sinh của con;
+ Giấy chứng tử của người mẹ (bản sao).
– Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi:
+ Sổ BHXH của người mẹ hoặc người nhận con nuôi;
+ Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con.
(Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì thay bằng bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền);
+ Đơn của người sinh con hoặc của người nhận nuôi con nuôi (mẫu 11B-HSB).
* Lưu ý: Hồ sơ trợ cấp thai sản có thêm Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a-HD, trừ trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

5. Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:
– Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, (mẫu số C69a-HD): 03 bản.
Trường hợp sinh con phải phẩu thuật thì đề nghị nộp thêm bản photo giấy ra viện có thể hiện phẩu thuật.

Nguồn: webketoan

Xem thêm: Lớp học kế toán thực hành » Điều kiện học kế toán trưởng


Một số thắc mắc cần giải đáp:

1 – Cho mình hỏi là trong trường hợp đóng đủ 6 tháng ko liên tiếp trong vòng 12 tháng như vậy có được hưởng chế độ thai sản ko? học kế toán thuế chuyên sâu

Trả lời hay: Được hưởng bình thường bạn nhé

2 – Cho e hỏi đóng từ đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con là : Mình chỉ cần đóng từ đủ 6 tháng trong khi mang thai thôi hay là phải đóng trên 12 tháng trong đó có 6 tháng mang thai ạ ?

Trả lời hay: 6 tháng trong thời gian mang thai bạn ạ, nhưng để ko bị thanh tra và hoặc bị gây khó dễ thì tốt nhất là đóng trên 7 tháng bạn ạ

3 – Cho em hỏi em không rõ lắm phần”Bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc để sinh”
Em ví dụ: em đóng BH mức là: 2 750 000
thì phần lương em nhận được tinh như thế nào vậy chị em đã tham gia bảo hiểm trên 3 năm rồi tháng 4/2015 này em sinh em bé, thì cách tính sẽ như thế nào ạ /.Em cảm ơn.

Trả lời hay: công thức cụ thể là “2750*6 + 2300”. Trong thời gian 6 tháng liền kề bạn tham gia bảo hiểm với mức là : 2750, thì tiền thai sản của bạn sẽ là : 2750k * 6 + 1.150k * 2 = 18.800k nhé. (1150 là tiền lương trợ cấp tã lót cho bé nhé)

4 – anh/chị cho em hỏi là công ty em có 1 anh muốn gửi đóng BH cho vợ sắp sinh. Chị vợ dự kiến sinh giữa tháng 10/2015, ngày 13/4 này em mới lên BHXH để làm tăng lao động, và đóng từ tháng 4, như vậy có đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản không ah? Nếu đóng như vậy thì họ có biết là mình gửi và làm khó dễ gì không? Em mới làm lần đầu nên cũng chưa rõ, anh/chị giúp em với ạ! nên học kế toán thực hành ở đâu

Trả lời hay: bạn cứ báo tăng như một nhân viên bình thường không sao hết , nếu tính đến 10/2015 chị ấy sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản vì không biết chị ấy sinh trước ngày 15 hay sau ngày 15 vì sau ngày 15 mà bạn mới đóng bảo hiểm đến tháng 9 là chưa đủ 6 tháng, nếu được bạn nên báo tăng từ tháng 3 cho chắc, hoặc bao giờ chị ấy sinh hãy báo giảm.

5 – Anh chị cho em hỏi mẫu C65HD, mẫu C67aHD, mẫu C69aHD có trong TS24 ko ạ? hay mình phải down mẫu này về rồi trực tiếp cho phòng BHXH ạ?

Trả lời hay: nếu bạn đang làm phần mềm thì cứ vào phần mềm làm, khai báo ốm đau vào bảng kê 601 rồi chọn từng mục , làm trên phần mềm sau đó kiết xuất báo cáo ra  exel  rồi chỉnh sửa và in ra nộp.

6 – Khi lao động sinh con khỏe mạnh bình thường thì mình làm 2 thủ tục sau:
– Hưởng chế độ thai sản sau khi sinh còn: 6 tháng lương bình quân của 6 tháng liền kề
– Hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh : 2 tháng lương tối thiểu chung
Như vậy có phải không các anh/ chị nhỉ ?

Trả lời hay: 2 chế độ này làm cùng 1 lúc, có nghĩa là khi bạn nghỉ sinh bạn sẽ được 6 tháng lương bình quân + 2 tháng lương tối thiểu chung.

7 – cho mình hỏi những người được hưởng chế độ thai sản có nghĩa là khi họ trong thời gian sinh con sẻ ko cần đóng bảo hiểm nữa phải không ạ ?

Trả lời hay: Trong thời gian nghỉ thai sản bạn không cần đóng bảo hiểm mà vẫn được tính là thời gian tham gia bảo hiểm

8 – Hôm nay có người nhờ mình lên cơ quan bảo hiểm hỏi về thông báo nộp tiền bảo hiểm hàng tháng, trong 3 tháng của năm 2015, bên chị này đóng chỉ có 30,5% vì các năm trước, bên bảo hiểm ko cho chị đóng bảo hiểm thất nghiệp vì lý do cty c làm là cty nhỏ, ít lao động nên họ ko cho đóng BHTN. nhưng năm nay thấy họ bảo đóng 32,5%. do mình cũng chưa biết nên cứ đem thông báo về mà ko hỏi bên bảo hiểm. giờ cả nhà cho mình hỏi thắc mắc là theo năm 2015, cho dù DN ít lao động <10 người cũng được đóng BHTN, nên bên bảo hiểm họ bắt mình đóng 32,5% phải không ạ?

Trả lời hay: Quy định bắt buộc tại Luật Việc Làm 2013, Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia BHTN:So với quy định trước đây, đối tượng tham gia BHTN theo Luật Việc làm sẽ có thêm Người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng mùa vụ từ đủ 3 tháng trở lên. Mặt khác, cũng không còn quy định Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có sử dụng từ 10 NLĐ trở lên mới phải tham gia BHTN.

9 – Em đóng bảo hiểm từ tháng 7/2014. Dự sinh vào tháng 11/2015. sắp tới e làm hết tháng 5/2015 là xin nghỉ việc.vậy thời gian em đóng bảo hiểm từ tháng 7/2014-5/2015 có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không ạ? và ngoài ra em có được hưởng thêm 2 tháng gì đó mà ở trên đang nói không ? cần làm thủ tục gì để được hưởng.

Trả lời hay: bạn phải đóng bhxh đến hết tháng 05/2015 thì mới được hưởng chế độ thai sản.
Mức hưởng: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

– Mức trợ cấp bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

– Nếu đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng khi khám thai, sảy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện KHH dân số là mức bình quân tiền lương, tiền công của các tháng đã đóng BHXH.

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH, thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.
Trợ cấp một lần: khi lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi: Bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
vd: lương cơ bản 6 tháng liền kề của bạn là 3.000.000đ thì mức hưởng là
(3.000.000 x 6)+ (1.115.000 x 2 tháng trợ cấp) = số tiền được hưởng
làm thủ tục gì để đc hưởng
Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, gồm:

.1. Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu số 11B-HSB).

2. Giấy chứng sinh (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng tử (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng Bệnh án (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp).

10 – Anh chị ơi, giúp em cái này với, người lao động bên em đi hút thai và đặt vòng luôn, vậy giờ em phải tính như thế nào ạ? vừa được nghỉ 20 ngày hút thai (thai 7 tuần) và vừa được nghỉ thêm 7 ngày do đặt vòng nữa đúng không ạ? Em lên mạng tìm mà chẳng thấy trường hợp em đâu hết, giúp em với nha mọi người, em cảm ơn!

Trả lời hay: bạn chỉ được tính cái cao nhát thôi bạn nhé

11 –  minh tu dj lam thi dem SBHXH.gjay khai sinh den co quan bao hiem a? 

Trả lời hay: Đúng rồi chị.

12 – ma e chua dj lam e co lam bao hjem that ngjep duoc k a?

Trả lời hay: Điều kiện chị được hưởng BH thất nghiệp là chị phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động; chị không đơn phương nghỉ việc chấm dứt hợp đồng làm việc trái pháp luật và chị đã đóng BHTN được 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động chị à. Chị xem chị đủ điều kiên không ạ?

13 – Công ty em có trường hợp nữ lao động nghỉ sinh từ T1 đến hết T6/2015.
Em đã khai tăng lại sau khi hết thời gian nghỉ thai sản từ 01/07/2015.
Vậy giờ em làm thủ tục nghỉ dưỡng sức sau thời gian thai sản thì có hợp lệ không ạ? Nếu được em cần làm những thủ tục gì ạ?
Em cảm ơn.

Trả lời hay: Sau khi hết thời gian 6 tháng nghỉ thai sản, người lao động trở lại làm việc, và trong vòng 60 ngày đi làm việc lại nếu sức khỏe còn yếu thì người lao động vẫn có thể hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau thai sản được ạ.
Thủ tục gồm Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động lập (mẫu số C70a-HD) và nếu sinh con do phẫu thuật phải kèm giấy ra viện hoặc chứng từ thể hiện là sinh con do phẫu thuật.
Người lao động đi làm lại từ 1/7/2015, giờ đã là giữa tháng 9 => thời gian đi làm lại đã quá 60 ngày => không hợp lệ ạ.

14 – Em chào anh / chị

Em xin nhờ anh / chị giải đáp thắc mắc trường hợp của em như sau :

– Tháng 1/ 2014 em làm bên công ty cũ đóng bảo hiểm đến hết tháng 9 / 2014.
– Tháng 10 em qua công ty khác thử việc 2 tháng. Đến 1 / 12 / 2014 em ký hợp đồng 1 năm và bắt đầu đóng bảo hiểm.

Hôm nay 30/6/2015 công ty thông báo do công ty thay đổi cơ cấu, dẫn đến việc dư nhân sự, ko còn chỗ sắp xếp việc làm nên cho thôi việc gần 100 nhân viên. Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/8 hoặc 15/8 tùy loại hợp đồng lao động.
Tính đến ngày 1 / 8 /2015 thì em có thai được 12 tuần ( 3 tháng ). Em dự sinh ngày 13 / 2 / 2016.
Anh / Chị cho em hỏi với trường hợp của em thì em có được hưởng chế độ thai sản hay không?
Do em xem thông tin thì phải đóng đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Em ko hiểu là 6 tháng đó là trong thời gian mang thai hay ko cần trong thời gian mang thai vẫn được?

Và với việc cho nghỉ với lao động đang mang thai thì có được hưởng thêm chính sách gì ngoài tiền bảo hiểm thất nghiệp hay ko? Thật sự đang mang thai chắc chắn em ko thể xin vào công ty khác, 1 mình chồng em làm thì ko đủ khả năng do em đã có 1 bé 24 tháng tuổi, giờ lại đang mang thai.

Em xin cám ơn anh / chị rất nhiều

Trả lời hay: bạn đóng BH từ 1 / 12 / 2014 dến thời gian nào nếu đến hết tháng 08/2015 thì bạn còn được hưởng thêm trợ cấp thai sản.
bạn có thể liên hệ công đoàn quận hoặc phòng thương binh xã hội quaanj nơi cty đó hoạt động để được giúp đỡ.
chúc bạn may mắn.


Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Kế toán Lê Ánh

Có đội ngũ kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng; Chúng tôi có dịch vụ kế toán thuế tốt nhất với giá cả tốt nhất. Với nghiệp vụ chính xác – nhanh chóng sẽ tiết kiệm thời gian tối đa cho quý doanh nghiệp

Công ty Dịch vụ kế toán Lê Ánh

Địa chỉ:

Cơ Sở 1 : 473 Nguyễn Trãi – TP. Hà Nội
Cơ sở 2 : 40 Vũ Phạm Hàm – TP. Hà Nội
Cơ Sở 3 : 92 Nguyễn Đình Chiểu – TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: 0904848855; 0964695858

Email: Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

website: học kế toán excel | học kế toán thuế | dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *