Shadow

Điều kiện để học lớp Kế toán trưởng theo Quyết định 199

Về điều kiện để học lớp chứng chỉ kế toán trưởng: Tại Điều 2 Quyết định số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng quy định: học kế toán ở đâu tốt nhất tphcm

HIỆN NAY CHÚNG TÔI CÓ MỞ LỚP ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG – CHỨNG CHỈ VÀ GIẢNG VIÊN CỦA HỌC VIÊN TÀI CHÍNH CUNG CẤP: LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC QUA EMAIL: tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

HOẶC HOT LINE: 0904848855; 0964695858

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1:   Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:

16 giờ

+ Chuyên đề 2:  Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

16 giờ

+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước: học kế toán thực tế tại hà nội

08 giờ

+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

20 giờ

+ Ôn tập và thi Phần I: học logistics ở đâu tốt

08 giờ

  Cộng Phần I:

68 giờ

kinh nghiệm làm kế toán tại doanh nghiệp

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:

+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:

24 giờ

+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:

16 giờ

+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

24 giờ

+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:

24 giờ

+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: học kế toán thuế ở đâu tốt nhất

 

16 giờ

+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:

12 giờ

+ Ôn tập và thi Phần II:

08 giờ

  Cộng Phần II:

124 giờ

  Tổng cộng:

192 giờ

Nội dung, chương trình và thời gian tối thiểu một khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp), như sau:

Thời gian toàn khoá: 6 tuần (kể cả thời gian thi)

(6 tuần x 6 ngày x 8 giờ = 288 giờ. Một giờ được tính là 50 phút học và 10 phút nghỉ giải lao).

>> Khóa học kế toán tổng hợp tại tphcm trên toàn quốc của Kế toán Lê Ánh khai giảng hàng tuần

I – PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp:

24 giờ

+ Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp:

20 giờ

+ Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế:

24 giờ

+ Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư:

12 giờ

+ Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính:

16 giờ

+ Ôn tập và thi Phần I:

08 giờ

  Cộng Phần I: 

104 giờ

 

II – PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ: học kế toán thực tế

+ Chuyên đề 6:   Pháp luật về kế toán:

16 giờ

+ Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:

16 giờ

+ Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù):

40 giờ

+ Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp:

36 giờ

+ Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp:

40 giờ

+ Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

28  giờ

+ Ôn tập và thi Phần II:

08 giờ

  Cộng Phần II:

184 giờ

  Tổng cộng:

288 giờ

1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b/ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

– Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán; khóa học kế toán doanh nghiệp

– Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

 c/ Có Đơn xin học, trong đó có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác, kèm theo bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Người nước ngoài có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoài (Được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận) được tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài.


2. Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng: khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán quy định: “Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng”. Do đó, nếu chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định thì chưa được bổ nhiệm làm kế toán trưởng. Nếu Giám đốc đưa 1 nhân viên kế toán lên làm Kế toán trưởng tạm thời hoàn toàn được. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trường thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm


3. Về việc bổ nhiệm trưởng phòng kế toán và thay thế chức danh kế toán trưởng trên chứng từ kế toán: Mục 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định: “Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê kế toán trưởng. Đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hợp tác xã chỉ được cử người phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó bố trí người làm kế toán trưởng”.


4 . Phôi “Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng” (Phụ lục số 04) và Mã số đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính cấp và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lớp kế toán trưởng phải có trách nhiệm theo dõi, quản lý phôi chứng chỉ được cấp (Số đã nhận, số đã sử dụng, số bị hỏng và số chưa sử dụng) và định kỳ 6 tháng (1/1 và 1/7 hàng năm) gửi báo cáo về Bộ Tài chính để làm cơ sở tổng hợp chung toàn quốc.


5. Cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” học nguyên lý kế toán ở đâu tại hà nội

Học viên có kết quả thi đạt loại trung bình trở lên (Học viên đạt yêu cầu) được Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định tổ chức khoá học cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”.

Kết thúc mỗi lớp kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khoá học bồi dưỡng của lớp kế toán trưởng gửi “Quyết định công nhận kết quả đạt yêu cầu khoá học” kèm theo “Danh sách học viên đạt yêu cầu khoá học” (Phụ lục số 03) về Bộ Tài chính, để xem xét, chấp thuận và cấp phôi Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (hoặc cấp phó được Thủ trưởng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uỷ quyền) mới có quyền ký, cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng phải được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng đóng dấu nổi vào giáp lai ảnh của học viên.

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật Kế toán. Quá thời hạn 5 năm học viên có yêu cầu cấp lại chứng chỉ phải học lại khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng.

Những người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng 1 lần thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm kế toán trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

Chứng chỉ bị mất, thất lạc học viên liên hệ với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (nơi cấp chứng chỉ) để làm thủ tục cấp lại.

Tệp đính kèm: Thông tư 199/2011/TT-BTC

HIỆN NAY KẾ TOÁN HÀ NỘI CÓ MỞ LỚP ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG – LỚP ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ KẾ TOÁN: LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC QUA EMAIL: TUYENSINH@KETOANLEANH.EDU.VN HOẶC HOT LINE: 0904848855; 0964695858

Kế toán Lê Ánh là thương hiệu uy tín 03 năm liền do người tiêu dùng bình chọn
Có đội ngũ kế toán trên 10 năm kinh nghiệm làm kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng
Chúng tôi có dịch vụ tốt nhất với giá cả tốt nhất
Công ty Dịch vụ kế toán Lê Ánh
Địa chỉ: Số 473 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – TP Hà Nội
Liên hệ dịch vụ 0904848855; 0964695858
Email: tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.