Shadow

Thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập

Bất kỳ đơn vị, tổ chức cá nhân nào mới thành lập đều phải thực hiện đăng ký và khai báo với cơ quan thuế. Vậy thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế như thế nào, kế toán cần phải làm những gì. Các bạn tham khảo chi tiết bài viết hướng dẫn thu tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập do kế toán Lê Ánh trình bày tại đây nhé.

>>>Xem thêm: Cách quyết toán thuế TNDN cho công ty sản xuất

Đăng ký thuế là nghiệp vụ bắt buộc, thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập được tính là đăng ký lần đầu, đơn vị làm hồ sơ đăng ký với  cơ quan thuế phải thực hiện theo trình tự như sau.

I. Quy trình áp dụng với thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập

Bước 1: Làm hồ sơ đăng ký thuế trình lên đơn vị chức năng hoc ke toan hanh chinh su nghiep o dau tot

Thời hạn áp dụng là 10 ngày trên giấy phép thành lập doanh nghiệp, hoặc các giấy phép tương đường cho phép đơn vị, tổ chức được kinh doanh hợp pháp bắt buộc phải làm hồ sơ đăng ký mã số thuế. Ngày cấp giáy chứng nhận đăng ký do nước chung biến giới đất liền với Việt Nam và hộ kinh doanh của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện mua bán, trao hổi hàng hóa tại cửa khẩu trong khu kinh tế tại Việt Nam.  

  • Về người nộp thuế được quy định cụ thể tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC của BTC quy định về chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thuế theo quy định, gửi đến cơ quan thuế làm thủ tục.

 Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập:

  • Tổ chức kinh tế trừ hợp tác xã và tổ hợp tác thì nộp hồ sơ đăng ký tại cục thuế nơi đặt trụ sở
  • Cục thuế nơi tổ chức đơn vị khác đóng trụ sở do cơ quan trung ương đóng trụ sở và đưa quyết định thành lập
  • Các chi cục thuế nơi tổ chức do cơ quan cấp huyện trở nên đưa quyết định thành lập, hợp tác xã đặt trụ sở chính. học kế toán ở hà nội
hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập
Thời hạn và thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập

Bước 2:  Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập

Áp dụng với hồ sơ đăng ký bằng file giấy:

Người tiếp nhận hồ sơ ghi rõ thời điểm đăng ký và tiếp nhận hồ sơ, số lượng tài liệu và bảng kê kèm theo danh mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức tại cơ quan thuế phải cấp phiếu hẹn ngày trả lại kết quả, thời hạn không được quá ngày quy định tại TT99/2016/TT-BTC.

  • Nếu hồ sơ được gửi qua bưu điện, chuyển phát công chức thuế ghi ngày nhận hồ sơ và ghi kèm theo vào sổ văn thư của cơ quan thuế. Phải kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, nếu cần bổ sung hồ sơ, thì phải thông báo ngay cho người nộp thuế trong ngày làm việc nếu nộp trực tiếp và ngay sau 02 ngày nếu hồ sơ gửi qua bưu điện với thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập. khóa học xuất nhập khẩu uy tín
  • Nếu làm thủ tục đăng ký thuế qua đường điện tử thì cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại TT110/2015/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử.

Thành phần hồ sơ trong thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp gồm có: ( 01 bộ )

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01-DDK-TCT ban hành kèm theo TT 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016
  • Các bản kê giấy tờ kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có)
  • Bản sao không công chứng giấy phép thành lập công ty hoặc các quyết đinh, cấp phép có giá trị trương đương theo quy định của nước có chung biên giới trong quy đinh.

Thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập: 03 ngày kể từ khi cơ quan thuế nhận được yêu cầu đăng ký đầy đủ theo quy định.

Cơ quan thự hiện thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập: chi cục thuế tại nơi đăng ký thành lập công ty.

Đơn vị đăng ký thuế hoàn chỉnh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Quy trình làm thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập không mất lệ phí.

Các bạn có thể tải mẫu tờ khai đăng ký thuế: Mẫu 01-ĐK-TCT ban hành theo TT/95/2016/TT-BTC.

Đối với các yêu cầu cụ thể về điều kiện và thủ tục hành chính thực hiện như sau: Nếu người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử phải tuân thủ quy định tại TT110/2015/TT-BTC quy định và hướng dẫn về giao dịch điện tử trên lĩnh vực thuế.

Trường hợp đơn vị làm thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập và đơn vị trực thuộc tổ chức kinh tế và những tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng làm hồ sơ tương tự như trên.

Các văn bản pháp lý liên quan về thủ tục đăng ký thuế với doanh nghiệp mới thành lập như sau:

  • Luật quản lý thuế số 78/2016/QH11, luật quản lý thuế số 71/2014/QH13, TT110/2015/ TT-BTC ban hành ngày 28/07/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử, các khoản 1 điều 6, điều 7, khoản 3 điều 8, khoản 1 điều 10 tại TT95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế và một số văn bản pháp lý liên quan khác.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, công ty mới thành lập cần phải làm những gì, công văn đăng ký hình thức kế toán sử dụng hóa đơn, thủ tục đăng ký thuế ban đầu năm 2017, thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu, thủ tục kinh doanh kinh doanh cá thể, công việc cần làm khi thành lập công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.