Shadow

 Cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm theo thông tư mới nhất của Bộ Tài Chính

Rất nhiều kế toán mới vào nghề hay đã có nhiều năm kinh nghiệm vẫn chưa thành thạo cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm. Trong bài viết này kế toán trưởng tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc tìm hiểu đầy đủ cách chuyển lỗ giữa các quý trong kỳ đầy đủ và chi tiết.

>>>Xem thêm: Cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm theo thông tư mới nhất của Bộ Tài Chính

Kết chuyển lỗ giữa các quý trong năm là nghiệp vụ kế toán phải thực hiện thường xuyên để hạch toán cho doanh nghiệp nhằm giảm chi phí thuế phải nộp, nhiều trường hợp kết chuyển lỗ giữa các quý trong năm thể hiện thực tế tình hình tài chính của doanh nghiệp. khoá học hành chính sự nghiệp

I. THÔNG TƯ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN KẾT CHUYỂN LỖ GIỮA CÁC QUÝ

Bộ tài chính ban hành công văn hướng dẫn thay đổi và kết chuyển lỗ giữa các quý trong năm  tại các thông tư, nghị định và công văn cục thể như sau:

 • Công văn 4808/CT-TTHT ngày 29 tháng 07 năm 2010 hướng dẫn chuyển lỗ giữa các quý trong năm.
 • Thông tư 60/2007/TT-BTC -14/6/2007 hướng dẫn thi hành các điều luật thuế trong bộ luật Quản lý thuế và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ban hành  ngày 25/5/2007 do chính phủ quy định một số điều của Luật Quản lý thuế.
 • Thông tư 130/2008/TT-BTC  26/12/2008 hướng dẫn thực hiện các điều trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và thực thi nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/ 12/ 2008 do Chính phủ quy định một số điều trong luật thuế TNDN. Học kế toán tại tphcm
 • Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC  ngày 18 /06 /2014 và hướng dẫn 218/2013/NĐ-CP áp dụng trong các luật thuế thu nhập
 • TT96/2015/TT-BTC  Hướng dẫn đầy đủ về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
 • Công văn 9823/CT-TTHT 16/11/2011 đầy đủ của cục thuế TpHCM  hướng dẫn đầy đủ về kết chuyển lỗ giữa các quý trong năm.

kết chuyển lỗ giữa các quý

Hướng dẫn kết chuyển lỗ giữa các quý trong năm 2017

II. HƯỚNG DẪN GIẢI TRÌNH CÁCH CHUYỂN LỖ GIỮA CÁC QUÝ TRONG NĂM MỚI NHẤT

Khi thực hiện kết chuyển lỗ giữa các quý trong năm, kế toán cần lưu ý và chia ra thành các trường hợp kết chuyển lỗ trong quý và kết chuyển lỗ theo năm như sau:

Trường hợp 1: Kế chuyển lỗ theo quý

Doanh nghiệp được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó nếu đơn vị có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính.

Cách chuyển lỗ quý bao gồm số lỗ của các năm trước và quý trước đo theo quy định vào trong năm tài chính. lớp học thanh toán quốc tế

Ví dụ: Doanh nghiệp A sau khi quyết toán thuế TNDN năm tài chính 2016 (01/07/2015 – 30/06/2017) khi hạch toán phát sinh lỗ .Trường hượp này cách chuyển lỗ giữa các quý trong năm tối ưu là công ty A thực hiện chuyển lỗ của năm tài chính 2016 vào thu nhập chịu thuế của năm tài chính 2017 (bắt đầu từ quý 1 của năm tài chính).

Hướng dẫn kết chuyển lỗ năm 2017 trong các quý và năm

Kết chuyển lỗ theo quý giữa các thời điểm trong quý thực hiện theo hướng dẫn của Bộ tài chính 

Trường hợp 2: Kết chuyển lỗ theo năm

Quy định áp dụng với trường hợp kết chuyển lỗ theo năm là thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm tính từ năm tiếp theo sau năm phát sinh lỗ. Doanh nghiệp bị lỗ năm trước được chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập ( thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế ) của những năm tiếp theo.

Lưu ý Theo  điều 17 TT  151/2014/TT-BTC từ ngày 15/11/2014:

 • DN không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.
 • Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau. Kế toán chỉ cần nộp tạm số tiền thuế TNDN của quý nếu phát sinh lỗ.

Dựa vào thông tư 151 /2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10 /2014 quy định về việc sửa đổi, bổ sung các điều tại các Nghị định quy định về thuế

Điều 17 trong thông tư này bổ sung Điều 12a, TT156/2013/TT-BTC:

“Điều 12a quy định nội dung tạm nộp thuế TNDN theo quý, quyết toán thuế năm:

 • Dựa vào tình hình tài chính kinh doanh, người nộp thuế sẽ tạm nộp số thuế TNDN của quý đó chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo sau quý phát sinh. Trong trường hợp này doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý.
 • Nếu số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn mức thuế TNDN phải nộp theo quyết toán lớn hơn 20%. Trong trường hợp này thì doanh nghiệp phải nộp  tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán ( áp dụng từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp tới ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với quyết toán.
 • Nếu số thuế TNDN tạm nộp nhỏ hơn 20% quy định thời ghạn (thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: cách kết chuyển lỗ giữa các quý trong năm, cách kết chuyển lãi lỗ đầu năm, hướng dẫn kết chuyển lãi, hạch toán các bút toán kết chuyển lãi lỗ xác định kết quả kinh doanh, kết chuyển là gì, kết chuyển lỗ giữa các quý, kết chuyển lãi lỗ trên misa, kết chuyển 911 sang 421

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *