Shadow

Thẻ: công văn đăng ký hình thức kế toán sử dụng hóa đơn

Thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập

Bất kỳ đơn vị, tổ chức cá nhân nào mới thành lập đều phải thực hiện đăng ký và khai báo với cơ quan thuế. Vậy thủ tục đăng ký xin cấp mã số thuế như thế nào, kế toán cần phải làm những gì. Các bạn tha...