Shadow

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Doanh nghiệp có kho hàng, việc kiểm soát lượng hàng, vật tư, các công cụ sản xuất rất quan trọng. Kế toán thường xuyên phải kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá. Vậy cách lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá này như thế nào? Các bạn tham khảo bài viết sau nhé.

1.Mục đích của biên bản

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.

>>>Xem thêm: Cách hạch toán hàng thừa thiếu trong kho

2.Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Tải mẫu biên bản vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá: TẠI ĐÂY  

3.Hướng dẫn ghi biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

–   Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên.

 –   Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.

 –  Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được kiêm kê tại kho.

 –   Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp). trung tâm xuất nhập khẩu lê ánh

 –   Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo sổ kế toán.

 –   Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo kết quả kiểm kê.

Nếu thừa so với sổ kế toán (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.

 –   Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:

   +  Tốt 100% ghi vào cột 10.

   +  Kém phẩm chất ghi vào cột 11. chứng chỉ tin học văn phòng

   +  Mất phẩm chất ghi vào cột 12.

Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.

 –  Biên bản được lập thành 2 bản:

   +  1 bản phòng kế toán lưu. khóa học chuyên viên đào tạo

   +  1 bản thủ kho lưu.

 –  Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).

>>>>>Bài viết được quan tâm: khóa học kế toán tổng hợp thực hành cho người mới bắt đầu

Kế toán thuế doanh nghiệp chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *