Shadow

Thẻ: quy định về vốn điều lệ

Không đóng đủ vốn điều lệ có bị phạt không

Không đóng đủ vốn điều lệ có bị phạt không

Vốn điều lệ theo quy định là số vốn do thành viên và cổ đông tại doanh nghiệp cam kết đóng góp trong thời hạn nhất định sẽ được ghi vào điều lệ của công ty. Tài sản dùng để góp vốn là ngoại tệ tiền vi...